BOOST&GO vojtěška

BOOST&GO je inovativní řešení LIDEA pro podporu růstu rostlin v počátečních fázích růstu formou speciálního moření. Pro vojtěšku spočívá zejména v kombinaci mykorhizních hub urychlujících růst, rhizobakterií pomáhajících překonávat rostlinám abiotický stres a inokulace, která prodlužuje vytrvalost porostu a zlepšuje výnos i obsah bílkovin v sušině.

Co je BOOST&GO?

 • ošetření osiva nad rámec standardních účinných látek
 • řešení je adaptováno jednotlivým plodinám přesně podle jejich potřeb
 • podporuje rostliny na počátku růstu
 • podporuje genetický potenciál odrůd

Jak podporuje BOOST&GO vojtěšku?

Pro vojtěšku se BOOST&GO zaměřuje na zlepšení vzcházení, podporu růstu kořene i nadzemní hmoty a zvýšení efektivity příjmu živin. Cílem je lépe založený porost s lepším výnosem a delší vytrvalostí.

Čtyři specifické účinky BOOST&GO vojtěška

Moření zlepšuje zakládání porostu

 • účinné látky jsou rovnoměrněji uloženy kolem semen
 • je mírně navýšena HTS
 • osivo je v půdě lépe viditelné pro kontrolu správného setí
 • setí je bezpečnější pro obsluhu díky nižší prašnosti
 • odrůdy jsou namořeny odlišným zbarvením*

* Týká se řešení kombinujícího více odrůd vojtěšky v jednom porostu (např. CS TRIOLUZ)

Lépe založený porost s podporou půdních organismů má lepší výnos i kvalitu

 • +1 t SH/ha
 • + 1 % bílkovin

Kvalitní inokulace prodlužuje vytrvalost porostu

Počet kořenových hlízek

Porost, u kterého bylo osivo ošetřeno BOOST&GO, má vyšší počet kořenových hlízek.