CELEBRITI CS
  • VYSOKÝ VÝNOS SEMEN I OLEJE (ÚKSÚP Slovensko, 2019)
  • VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV – Rlm3 a Rlm7
  • ZVLÁDÁ PŘÍSUŠKOVÉ LOKALITY

HYBRID CELEBRITI CS VE SLOVENSKÉ REGISTRACI

VÝSLEDKY CELEBRITI CS V POLOPROVOZ. POKUSU ČZU 2020/2021

NÁROKY NA STANOVIŠTĚ

Celebriti CS exceluje v intenzivních podmínkách s vysokými průměrnými výnosy. V POP ČZU v roce 2021 zvítězila výnosem na dvou lokalitách, kde byly v daném ročníku dosaženy nejvyšší průměrné výnosy (Humburky - 4,75 t/ha a Koloveč - 5,75 t/ha). Velmi dobré výsledky má také v teplejších a sušších lokalitách.

VÝSEVEK A SETÍ

  • Široké seťové okno. Je vhodná i pro pozdnější termíny setí.
  • Při ranějších výsevech snižte výsevek a důsledněji regulujte porost.
  • Doporučený výsevek je 45 semen na m2.
  • Ideální porost po zimě má 30-35 rostlin na m2.

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Při vysoké hustotě porostu a vláhové jistotě doporučujeme porost na jaře zakrátit.