ES Liberator

Doporučení k pěstování

Výsevek cca 550.000-630.000 semen na hektar, v suchých podmínkách 610.000-690.000 semen na hektar. 

Potravinářské / krmné využití

ES LIBERATOR má žádoucí velmi vysoký obsah bílkovin a oleje v semenech a semena mají vysokou HTS. Pro některé účely limituje potravinářské využití tmavá barva pupku. Při výrobě krmných směsí budou výborné nutriční parametry semen jednoznačnou výhodou. 

Agronomický profil

Krátké, ale velmi robustní rostliny jsou klíčem k vysoké stabilitě výnosů.

Agronomický profil ES LIBERATOR

ES LIBERATOR je dobrou volbou i pro vlhčí klima a pro lokality s vysokým tlakem hlízenky.

Odolnost chorobám ES LIBERATOR

ES LIBERATOR má standardní citlivost na herbicidy.

Odolnost herbicidům