Odrůda kukuřice MOTIVI CS
  • Vyznačuje se jedním z nejlepších výnosů zelené hmoty (106,5 % - ÚKZÚZ 2019-2020, středně raný sortiment).
  • Je vynikající v produkci bioplynu z hektaru (111 % na kontrolní hybridy - interní pokusy LIDEA).

Nutriční profil

Agronomický profil

Habitus rostlin: vysoké rostliny s vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: mezityp
Registrace v České republice: 2020

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 87 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 95 tis. semen na hektar.