QUANTIKO CS
 • VYNIKAJÍCÍ VÝNOS V TEPLÝCH A SUCHÝCH OBLASTECH
 • ODOLNOST FOMĚ
 • RYCHLÝ RŮST NA PODZIM / DOBRÉ PŘEZIMOVÁNÍ

QUANTIKO DOMINUJE V TEPLÝCH A SUCHÝCH OBLASTECH

NÁROKY NA STANOVIŠTĚ

Hybrid QUANTIKO CS vyniká v teplejších a suchých půdně-klimatických podmínkách. Poradí si s extenzivní agrotechnikou díky dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti poléhání. V bonitnějších podmínkách doporučujeme vést porost intenzivněji s ohlédnutím na cílovou výnosovou úroveň.

VÝSEVEK A SETÍ

 • Na dobrých půdách sejte výsevkem 40-50 semen na m2.
 • V horších podmínkách nebo na konci agrotechnické lhůty sejte.
  50-60 semen na m2.
 • Ideální porost po zimě má 30-35 rostlin na m2.

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

 • Doporučujeme spíše vyšší dávky regulátorů na podzim, aby se zabránilo přerůstání.
 • Po zimě hybridu vyhovuje časné přihnojení regenerační i produkční dávkou.
 • Na jaře porost doporučujeme ošetřovat přípravky s nižším regulačním účinkem nebo regulaci vynechat.