SOCADE CS

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

  • MIMOŘÁDNĚ STABILNÍ VÝNOSY
  • ZDRAVÁ LISTOVÁ PLOCHA I KLAS
  • KOMPLEXNÍ A STABILNÍ KVALITA

CHARAKTERISTIKA ODRŮDY

Ranost: středně raná až polopozdní
Potravinářská jakost: odrůda je jakosti A s vysokou stabilitou parametrů potravinářské kvality
Výška porostu: nízká - 87 cm (pro srovnání: Sofru - 80 cm)

"Nová výkonná odrůda, která je velmi flexibilní, plastická a vhodná do všech půdních podmínek a pěstebních oblastí. Zároveň je vhodná pro rané i pozdní termíny setí. Dobře odnožuje a umožňuje pěstitelům jednoduše pracovat s hustotou porostu. Nabízí vysokou výnosovou jistotu i díky dobré odolnosti proti padlí, rzi plevové i braničnatkám."

Odolnost porostu

Parametry potravinářské jakosti odrůdy Socade CS

Obsah NL: středně vysoký
Objemová hmotnost: středně vysoká
Pádové číslo: vysoké
Zelenyho test: středně vysoký

Tvorba výnosu u odrůdy Socade CS

Porost Socade CS je ideální vést na střední hustotu klasů. Klasy mají vysoký počet zrn se střední hodnotou HTZ. V intenzivních pěstebních podmínkách je možné zvýšit výnos a produktivitu porostu navýšením hustoty  klasů.

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ

Zařazení odrůdy Socade CS do osevního postupu

Socade CS ocení zlepšující předplodinu, ale zvládá také obilninu a kukuřici. U méně vhodných předplodin doporučujeme zintenzivnit ochranu vůči houbovým chorobám.

Ošetřování porostu proti houbovým chorobám a poléhání

U odrůdy Socade CS se mohou pěstitelé spolehnout na komplexní odolnost vůči listovým chorobám. Vyniká odolností vůči braničnatkám a rzi plevové. Vůči ostatním listovým chorobám má odolnost přinejmenším na průměrné úrovni odolnosti. U Socade CS doporučujeme provádět ošetření vůči růžovění klasů, zejména pokud jsou dobré podmínky pro šíření této choroby.

Velmi dobrá odolnost vůči poléhání umožňuje používat nízké dávky regulátorů, výjimkou jsou typicky přehuštěné porosty, dobré vláhové podmínky a intenzivní podmínky pěstování s vysokou očekávanou výnosovou úrovní. 

Termín setí a výsevek odrůdy Socade CS

Odrůda SOCADE CS má velmi dobrou odnožovací schopnost, proto lze částečně snížit výsevek na 3-3,5 MKS/ha v časném až středním termínu setí. Pro pozdnější termíny je nutné navýšit výsevek nad 4 MKS/ha.

Nezaujalo Vás Socade CS?

Podívejte se na SOFRU, pokud hledáte ranější odrůdu odolnou suchu.
Zvažte také SOLINDO CS, pokud hledáte univerzálnější odrůdu s vysokou odolností proti fuzáriím a padlí.
Prohlédněte si IZALCO CS, pokud hledáte odrůdu s vyšší jakostí.