SOCADE CS

Nová výkonná odrůda, která má výbornou a stabilní potravinářskou kvalitu. Je velmi flexibilní a plastická, vhodná do všech půdních podmínek a pěstebních
oblastí. Zároveň je vhodná pro rané i pozdní termíny setí. Dobře odnožuje a umožňuje pěstitelům jednoduše pracovat s hustotou porostu. Nabízí vysokou výnosovou jistotu i díky vyrovnanému zdravotnímu profilu. Má dobrou odolnost proti padlí, rzi plevové i braničnatkám.

POTRAVINÁŘSKÁ JAKOST A

Obsah NL: středně vysoký.
Objemová hmotnost: vysoká.
Pádové číslo: vysoké.
Zelenyho test: středně vysoký.

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ

Odrůda SOCADE CS má velmi dobrou odnožovací schopnost, proto lze částečně snížit výsevek na 3-3,5 MKS/ha v časném až středním termínu setí. Pro pozdnější termíny je nutné navýšit výsevek nad 4 MKS/ha.