Odrůda kukuřice TOPKAPI
  • Typický zrnový hybrid s krátkým porostem a dominantní palicí.
  • V rámci svého FAO má vynikající ekonomiku pěstování díky vysokým výnosům a nízké sklizňové vlhkosti.
  • Velmi rychle uvolňuje vodu.

Vlastnosti pro sklizeň na zrno

Agronomický profil

Habitus rostlin: krátké rostliny s nízko nasazenu palicí dobře odolávající stresu a vysokým teplotám a zároveň zanechávající na pozemku málo posklizňových zbytků
Typ zrna: zub
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 75 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 80 tis. semen na hektar.