Nejvýnosnější silážní kukuřice Lidea

January 18, 2024

Clanek nejvynosnejsi hybridy

Lidea je přední evropskou šlechtitelskou firmou s moderním programem zaměřeným na šlechtění kukuřice. Jeden z nejsilnějších segmentů naší produktové nabídky jsou bezesporu velmi rané až středně rané silážní kukuřice. Není proto divu, že se nám v nedávné době podařilo se skvělými výsledky registrovat u nás na ÚKZÚZ spoustu novinek. Nejzajímavějšími hybridy jsou velmi raný až raný FIELDPLAYER (FAO 240) a středně raný hybrid LID3620C (FAO 300).

Silážní hybrid FIELDPLAYER (FAO 240)

Průměrný výnos v registraci 75 t/ha

FIELDPLAYER byl v České republice registrovaný ve velmi raném sortimentu silážních hybridů v roce 2022. Ve dvouletém zkoušení dosáhl druhého nejvyššího výnosu suché hmoty. Jeho průměrný výnos byl 21 t/ha SH, což odpovídalo sklizni téměř 75 t/ha v zelené hmotě (suš. 28,1 %).

FIELDPLAYER byl jeden z nejvýnosnějších hybridů velmi raného sortimentu v registračním řízení. Zdroj: ÚKZÚZ 2020-2021.

Univerzální hybrid vhodný na všechny typy stanovišť

Od hybridu se úspěch v registračním řízení očekával, protože už při testování v naší vlastní celoevropské pokusné síti prozrazoval svou vysokou výkonnost. Nejen to, zároveň měl mimořádně stabilní výnosy na všech možných typech stanovišť. Na základě analýzy velkého množství výsledků lze FIELDPLAYER bez zaváhání doporučit na horší půdy, ale stejně tak je vhodný i do těch nejintenzivnějších podmínek a do nejlepších půd. Patří mezi nemnoho opravdu univerzálních a adaptabilních hybridů. To mohou ocenit i pěstitelé v České republice, protože i u nás se při pěstování kukuřice stále častěji setkáváme s problémy způsobenými nepřízní počasí, především suchem. V těchto podmínkách je potřeba mít oporu v odrůdě, která si s tím dokáže poradit.

Výsledky hybridu FIELDPLAYER (ozn. ESZ9103) v celoevropském screeningu Lidea. Srovnáván byl na vlastní i konkurenční hybridy (ozn. kódem M0000). Osa y - výnos siláže, x - rozdíl v obsahu sušiny mezi hybridem FIELDPLAYER a ostatními hybridy. Zdroj: pokusná síť Lidea 2018-2023, ČR, PL, DE, BE, FR, NL (celkem 177 výsledků na různě kvalitních stanovištích).

Vysoce stravitelná siláž

FIELDPLAYER patří mezi nejvyšší kukuřice ve velmi raném sortimentu a převyšuje i řadu výrazně pozdnějších silážních hybridů. Působivá výška rostlin v kombinaci s relativně objemnou listovou plochou a středně velkými palicemi jsou jednoznačnými indikátory vysokých výnosů rostlinné hmoty, kterých FIELDPLAYER v pokusech i v praxi dosahuje. Výsledná siláž je vhodná i pro náročná stáda krav díky velmi dobrým parametrům stravitelnosti vlákniny (DINAG - 49,2 %; průměr 19 měření, Zdroj: Lidea) i celkové stravitelnosti organické hmoty, přičemž hybrid zároveň dosahuje středního až nižšího obsahu škrobu v siláži (škrob 31,1 %; průměr 19 měření, Zdroj: Lidea).

Hybrid FIELDPLAYER se pyšní velmi vzrůstnými rostlinami a celkově impozantním porostem. Během registračních zkoušek v ČR měly rostliny průměrnou výšku 332 cm. Zdroj: ÚKZÚZ 2020-2021.

Vysoký porost bez problémů s poléháním

Velmi vysoké rostliny, relativně objemná listová plocha a středně velké palice jsou základem pro vysoké výnosy i solidní kvalitativní parametry hybridu FIELDPLAYER.

Hybrid FIELDPLAYER má příznivé vlastnosti. Na počátku vegetace si poradí i s náročnějšími podmínkami a je charakteristický rychlým počátečním růstem. I přes velkou výšku porostu nemá zásadní problémy s poléháním ani lámáním stonků. Sklizňové okno prodlužuje středně výrazný stay green efekt (hodnoceno 6/9 - ÚKZÚZ).

Silážní hybrid LID3620C (FAO 300)

Nejvyšší výnos v registračním řízení na ÚKZÚZ

Hybrid LID3620C byl v České republice registrovaný ve středně raném sortimentu teprve v roce 2023. Ve dvouletém zkoušení dosáhl absolutně nejvyššího výnosu suché hmoty 21,3 t/ha, což odpovídalo 67 t/ha sklizeným v zelené hmotě (suš. 32,1 %).

LID3620C kraluje svým výnosem středně ranému sortimentu a k tomu nabízí i vyrovnané kvalitativní parametry siláže (ÚKZÚZ 2021-2022).

Skvělá volba pro intenzivní podmínky

Hybrid velmi dobře kombinuje vysoký výnos hmoty s dobrou kvalitou siláže a příjemnými agronomickými vlastnostmi (rychlost růstu, odolnost poléhání, apod.). Výnosový potenciál silážní kukuřice LID3620 tolik nevynikne na méně úrodných půdách (např. na píscích), o to působivější výsledky má na středně úrodných až nejúrodnějších lokalitách, kde překonává konkurenční hybridy ještě s větším odstupem! To potvrzují i výsledky z ÚKZÚZ, kde výnosem výrazně dominoval na stanicích s vyšším dlouhodobě dosahovaným výnosem (např. ve středních Čechách nebo na střední Moravě).

Vysoká kvalita siláže

Hybrid LID3620C tvoří vysoké porosty a na první pohled zaujme také širokými listy tvořícími skutečně bohatou listovou plochu. Velké palice dotváří celkový dojem indikující vysokou silážní kvalitu hybridu včetně dobrého podílu škrobu v silážní hmotě. Hybrid má nadstandardně vysokou stravitelnost vlákniny (DINAG - 48,7 %; průměr 13 měření, Zdroj: Lidea), dobrý obsah škrobu (34,5 %; průměr 13 měření, Zdroj: Lidea) a lze tedy doporučit pro krmení i náročnějších stád např. holštýnského skotu.

Siláž z hybridu LID3620C nabízí dobré kvalitativní parametry a vhodně kombinuje obsah škrobu a stravitelnost vlákniny (DINAG). Osa y - rozdíl v obsahu škrobu mezi hybridem LID3620C a ostatními hybridy, x - rozdíl v DINAG mezi hybridem 3620C a ostatními hybridy. Zdroj: pokusná síť Lidea (celkem 33 analyzovaných výsledků).

Velké palice dotváří celkový dojem indikující vysokou silážní kvalitu hybridu LID3620C včetně dobrého podílu škrobu v silážní hmotě.