NAŠE PLODINY

Propojením EURALIS Semences a CAUSSADE Semences Group vznikla jedna z předních evropských šlechtitelských společností nabízející pěstitelům ucelené a funkční multi-plodinové řešení. LIDEA navazuje na úspěšné šlechtitelské programy a pečlivě se zabývá výběrem odrůd, aby byly adaptovány na místní klimatické podmínky a přinášely farmářům a zpracovatelům vyšší přidanou hodnotu (vyšší obsah proteinů u pšenice, stabilní obsah oleje u řepky, lepší stravitelnost živin u pícnin atd).