Právní upozornění

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK WWW.LIDEA-SEEDS.CZ

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Vydavatel a ředitelství vydavatelství

Internetové stránky www.lidea-seeds.cz provozuje společnost EURALIS SEMENCES, zjednodušená akciová společnosti s kapitálem ve výši 46 536 150 eur, se sídlem Avenue Gaston Phoebus – 64230 Lescar – Francie, zapsaná v obchodním rejstříku (RCS) v Pau pod číslem 423 296 250.

Olivier Paul je ředitel vydavatelství.

Hosting

Hosting webových stránek zajišťuje IKOMOBI, zjednodušená akciová společnost s kapitálem ve výši 178 850 eur, zapsaná v obchodním rejstříku v LILLE pod číslem 514 418 748 a se sídlem 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Cíl

Cílem těchto webových stránek je představit společnost LIDEA, která se zrodila v důsledku sbližování činností společnosti EURALIS SEMENCES a ECS (dříve CAUSSADE SEMENCES GROUP) a specializuje se na oblast mnoha druhů osiv (kukuřice, slunečnice, řepka, čirok, sója, slámové obilniny, pícniny a rostliny pro ekosystémové služby) a s ní spojených odvětví: výzkum, výroba, zpracování a uvádění na trh.

Obsah

Texty a média uvádějící zveřejňované články jsou ověřovány a jsou hodnověrné. Zveřejňované ohlasy zákazníků a případové studie byly před zveřejněním předloženy klientským společnostem a dotčeným fyzickým osobám.

Texty, které jsou na stránkách k dispozici, napsali zaměstnanci nebo manažeři spojení se společností LIDEA FRANCE. Pokud se vám však některá informace zdá nepřesná nebo obsahuje tiskovou chybu, můžete ji nahlásit správci webu.

Společnost EURALIS SEMENCES nenese odpovědnost za nepřesné informace nebo typografické chyby týkající se obsahu těchto internetových stránek. Podobně v případě poškození nebo nedostupnosti některých částí nebo funkcí internetových stránek z důvodu technických problémů nebo z jiných vnějších příčin nenese společnost EURALIS SEMENCES odpovědnost.

Obrázky, videa a zobrazení ikon dostupné na internetových stránkách obsahují fotografie, snímky obrazovky a ilustrace. S výhradou práv duševního vlastnictví třetích osob jsou obrázky výlučným vlastnictvím společnosti EURALIS SEMENCES.

Použití jednoho nebo více obsahů podléhá předchozímu povolení společnosti EURALIS SEMENCES a musí být předmětem žádosti u správce internetových stránek: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Práva duševního vlastnictví

Tyto internetové stránky jsou vlastnictvím společnosti EURALIS SEMENCES, která je jejím autorem ve smyslu článků L. 111.1 a následujících zákoníku duševního vlastnictví. Fotografie, texty, slogany, náčrty, obrázky, ozvučené nebo neozvučené pohyblivé sekvence a veškerá díla, která jsou součástí internetových stránek, jsou vlastnictvím společnosti EURALIS SEMENCES nebo třetích osob, které povolily společnosti je používat.

Reprodukce internetových stránek společnosti LIDEA v papírové či elektronické podobě je povolena s výhradou, že bude přísně omezena na osobní použití při vyloučení jakéhokoli použití pro reklamní a/nebo komerční účely a/nebo pro použití k informačním účelům a bude v souladu s čl. L122-5 zákona o duševním vlastnictví.

S výjimkou výše uvedených ustanovení jakékoli kopírování, zveřejňování, používání nebo úpravy těchto internetových stránek nebo jejich části a jejich obsahu nebo jen části, a to jakýmkoli způsobem a na jakýkoli nosič, je bez předchozího povolení společnosti EURALIS SEMENCE přísně zakázáno a představuje trestný čin padělání.

Hypertextové odkazy

Umístění hypertextového odkazu na internetové stránky www.lidea-seeds.cz vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti EURALIS SEMENCES. Veškeré žádosti musí být zaslány správci internetových stránek: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Společnost EURALIS SEMENCES nemůže v žádném případě nést odpovědnost za dostupnost internetových stránek, které jsou předmětem hypertextového odkazu na internetových stránkách www.lidea-seeds.cz, a nemůže mít žádnou odpovědnost za obsah, produkty, služby atd., které jsou dostupné na těchto stránkách nebo z těchto stránek.

Update: 1st September 2021.