Atraktivní řešení silážní kukuřice po senážním žitu

November 14, 2023

Smoothi CS za 2250,-

Nabídka, která stojí za to! Hybrid poptávejte u našich distributorů nebo se informujte u našeho poradenského týmu
Uvedená cena za výsevní jednotku (50 000 semen) je garantovaná akční cena pro konečného zákazníka poskytovaná participujícími distributory. Společnost Lidea Czechia, s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen. Cena je uvedena bez DPH.

smoothi cs

  • raná odrůda s vysokým obsahem škrobu a vynikající stravitelností
  • siláž je vhodná pro bioplynové stanice a nabízí vynikající výtěžnost metanu ze silážní hmoty
  • stay green prodlužuje optimální sklizňové okno a usnadňuje sklizeň

Habitus rostlin: vysoké rostliny se středně vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: mezityp
Suma teplot potřebná pro dosažení silážní zralosti (sušina 32 %): 1350-1370°
Registrace: EU

Nutriční profil siláže

Obsah škrobu: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký
Stravitelnost organické hmoty: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stravitelnost vlákniny: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Celkový obsah energie: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Agronomický profil hybridu Smoothi CS

Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stay green efekt: nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 94 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 100 tis. semen na hektar.