Výkonná a odolná osinatka SOLINDO CS

July 12, 2023

10 argumentů pro Solindo CS

Odrůda musí vynikat, aby se dokázala prosadit v záplavě ostatních. Musí pěstiteli nabídnout dostatek důvodů pro to, aby si ji otestoval a ověřil si její vlastnosti na svém vlastním poli. Pro pšenici SOLINDO CS těchto důvodů existuje přinejmenším deset. Tato odrůda je natolik univerzální, že dokáže oslovit velkou část pěstitelů. Zároveň v některých specifických případech nabízí velice unikátní kombinaci vlastností, kterou jen těžko najdete u jiné odrůdy.

Výnos a stabilita

Výnos musí stát na prvním místě. Ale co vlastně stojí za výnosností odrůdy? Odrůdy s nejvyšším výnosovým potenciálem mají výbornou schopnost přizpůsobit se rozmanitým podmínkám a efektivně si poradit se suchem, chladem nebo s tlakem chorob. SOLINDO CS patří mezi moderní výkonné a zároveň odolné odrůdy s mimořádnou stabilitou mezi jednotlivými ročníky pěstování.

Graf 1: SOLINDO CS se hodí nejen do konvenční technologie pěstování, ale vyniká také při nižší úrovni agrotechniky. Zdroj: Lidea

Zdravé listy a dostatek energie

Za dobrou výnosovou stabilitou stoji mimo jiné i odolnost vůči chorobám. SOLINDO CS se dobře uplatní v úsporné agrotechnice s nízkou až středně intenzivní úrovní fungicidní ochrany. Má excelentní odolnost proti padlí a výbornou odolnost proti rzi plevové a rzi pšeničné. Dobrou ochranu poskytuje i vůči septoriové skvrnitosti. V praxi se proto často pěstuje v systému jediného fungicidního ošetření na klas.

 Zdravý klas a zdravá úroda

Zdravá listová plocha je dále podpořena i nadstandardně zdravým klasem se silnou odolností vůči fuzariózám (růžovění klasů pšenice). Celkový dobrý zdravotní stav porostu umožňuje pěstitelům efektivně škálovat fungicidní ochranu dle lokálních podmínek, předplodiny a aktuálního tlaku chorob a efektivně využívat náklady na ochranu porostu.

 Odolnost vůči stresu

SOLINDO CS dokáže dobře vyvažovat zastoupení jednotlivých výnosotvorných prvků na tvorbě výnosu. Vytváří středně husté porosty odolné vůči redukci klasů při stresových podmínkách. Má střední až vysoký průměrný počet zrn na jeden klas a vysokou až velmi vysokou HTZ. Při tvorbě výnosu má dostatečný prostor pro kompenzaci mezi jednotlivými výnosovými parametry v průběhu celé jarní vegetace. Díky tomu může pěstitel u porostu snadněji minimalizovat negativní důsledky stresu.

SOLINDO CS má velká až velmi velká zrna s nadprůměrným obsahem bílkovin.

 

Ideální volba po zrnové kukuřici

K větší univerzálnosti odrůdy přispívá i možnost pěstovat ji úspěšně po zrnové kukuřici. SOLINDO CS nabízí přesně ten správný koktejl vlastností: střední ranost, rychlý počáteční růst, schopnost kompenzovat nižší hustotu klasů navýšením HTZ a k tomu výbornou odolnost vůči fuzariózám.

 Vhodnost do horších půd

Na základě analýzy našich interních pokusů je také patrné, že velmi dobře zvládá méně příznivé půdní podmínky s nižší výnosovou úrovní. Naši pěstitelé tyto závěry vesměs potvrzují a pěstují tuto odrůdu úspěšně i na méně úrodných půdách nebo v extenzivních podmínkách.

Odrůda SOLINDO CS zvládá i půdy s horší bonitou, mělké nebo písčité půdy.

 Odolnost suchu

Díky výše popsaným vlastnostem má SOLINDO CS dobré predispozice také pro pěstování v suchých oblastech. Tuto premisu potvrzuje i svými výsledky v naší robustní celoevropské pokusné síti zahrnující mimo jiné i lokality s problematickým vláhovým režimem a oblasti, kde je odolnost suchu důležitým kritériem pro volbu odrůdy (např. Maďarsko, Srbsko nebo Itálie).

Dobrá kvalita

Po agronomické stránce je odrůda vysoce komplexní. Pokud jde o její potravinářskou kvalitu, lze pohled zjednodušit jejím označením jakostí “B”. Bylo by to však nedůsledné, protože za tímto hodnocením stojí jeden méně sledovaný parametr, a to nízká hodnota sedimentačního testu podle Zelenyho. Ostatní parametry jsou na úrovni “A” nebo “E” odrůd. Dosahuje vysokého obsahu bílkovin, vysoké úrovně objemové hmotnosti a střední úrovně pádového čísla. Jedná se tak v těchto parametrech o spolehlivou potravinářskou pšenici.

 Vysoký obsah bílkovin

Její velkou devizou je navíc schopnost dosahovat vysokého obsahu proteinů, a to i při velmi vysokém výnosu nebo při nižší úrovni dusíkatého hnojení. Do určité míry pro ni neplatí tradiční negativní korelace - čím vyšší výnos, tím nižší obsah dusíkatých látek.

 Osiny jako bonus

SOLINDO CS navazuje na naši oblíbenou a výnosnou osinatou genetiku a posouvá ji kupředu hlavně v odolnosti vůči listovým i klasovým chorobám a v adaptabilitě na různé půdní a klimatické podmínky. Otestujte si jej a přesvědčte se o jeho kvalitách přímo na Vašem poli!