LID INVICTO - skokový nárůst výnosu semen

April 11, 2024

Lid Invicto - thumbnail

Získejte slevu až 15 % na osiva řepek Lidea. Více informací najdete na Portálu Lidea:

PORTAL.LIDEA-SEEDS.CZ

 

Obsah článku (kliknutím přejdete na konkrétní kapitolu):

V letošním roce šlechtitelská společnost Lidea uvádí na trh přelomovou generaci hybridů se skokovým nárůstem výnosového potenciálu, efektivnějším využitím dusíku, s geneticky podmíněnou rezistencí vůči viru žloutenky vodnice a s lepší odolností vůči škodám od podzimních škůdců. To významně posouvá výnosový potenciál hybridů a zároveň zvyšuje jeho stabilitu i v méně příznivých podmínkách.  

Šlechtění nabízející řešení

Šlechtitelský program Lidea byl před deseti lety zásadně restrukturalizován, aby pružněji reagoval na aktuální výzvy ovlivňující pěstování řepky, které souvisejí s klimatickou změnou, se zpřísňováním restriktivních legislativních opatření a s rozkolísaností komoditních trhů.  Hybridy, které nově uvádíme na trh mají lepší odezvu na sucho na začátku i na konci vegetace, efektivněji využívají dusíkaté hnojení a díky rychlému počátečnímu růstu také o něco lépe odolávají tlaku podzimních škůdců. To vede k lepším a stabilnějším výnosům. Posun ve výnosu hybridy prokázaly v celoevropské pokusné síti Lidea i v oficiálních registračních pokusech, a to hned v několika zemích Evropy včetně České republiky.

LID INVICTO bylo nejvýnosněší odrůdou v s odrůdami zkoušenými prvním rokem v pokusech ÚKZÚZ 
*Relativní výnos na průměr kontrolních odrůd Tuba, LG Arnold, Manhattan, celkem zkoušeno 43 odrůd. Zdroj: ÚKZÚZ, sortiment odrůd zkoušených 1. rokem, 2023.

Více o nové generaci hybridů řepek ze šlechtění Lidea se dozvíte v tomto videu:

LID INVICTO

LID INVICTO, středně raný hybrid s geneticky podmíněnou rezistencí vůči virové žloutence vodnice (TuYV), je prvním hybridem této generace, který se dočká uvedení na evropský trh. Díky své nebývalé adaptabilitě dokáže vyhovět i náročným požadavkům českých pěstitelů. V rámci interní celoevropské pokusné sítě Lidea sahající od Španělska přes střední Evropu až po Rumunsko, se nenašly podmínky, ve kterých by hybrid zásadně ztrácel. Naopak, právě v pokusech u nás a v okolních zemích, upozornil na svou mimořádnou výkonnost a stabilitu. Během zkušebních ročníků výnosově nezakolísal v suchu, v mokru, ani v podmínkách silnějšího tlaku chorob.


 

Výkon nejnovější generace hybridů v porovnání s ostatními hybridy Lidea a referenčními konkurenčními hybridy (K1-K9) v letech 2022 a 2023 (26 lokalit ve státech střední Evropy). Zdroj: pokusná síť Lidea. 

Výhoda hned na startu

Hybrid LID Invicto je charakteristický svým zvláště rychlým počátečním růstem. Efektivně využívá podzimní období k vytvoření co nejsilnějších rostlin ještě před nástupem zimy. Bujnější přirůstání listové plochy pomáhá mladému porostu řepky lépe odolávat žíru dřepčíků. Celkově mohutnější rostliny se také snadněji vyrovnávají s případným stresem způsobeným suchem nebo vysokými teplotami. Zároveň je tato vlastnost výhodná při pozdních termínech setí. Na druhou stranu, zejména při časném setí, je potřeba porost důsledně regulovat.


Rychlý počáteční růst dává hybridu LID INVICTO (uprostřed snímku) náskok před škůdci a nepříznivým počasím. Zdroj: Lidea

Efektivní ve využití dusíku

Řepka je náročná plodina, u které náklady na hnojiva tvoří významnou část celkových výrobních nákladů. Na jednu tunu semen řepka spotřebuje 50 až 70 kg dusíku. Množství dusíku aplikovaného k řepce se i u nás v poslední době postupně snižuje. V některých oblastech je jeho aplikace omezena legislativou, jiní pěstitelé snižují dávky dusíku z daleko prostšího důvodu, kvůli vysoké ceně hnojiv a nízké ceně komodity. Nižší množství aplikovaného dusíku má nevyhnutelně negativní dopad na výnos. Výzkumný tým Lidea proto v rámci speciálního projektu analyzoval mnoho odrůd na několika evropských lokalitách, aby identifikoval ty, které efektivněji pracují s dusíkatou výživou. Z těchto odrůd vyšel jako velice efektivní i hybrid LID Invicto. Na všech úrovních dusíkatého hnojení (140-240 kg/ha) dosahoval lepšího výnosu semen než kontrolní hybridy, zároveň při nižší spotřebě dusíku na tunu semen. Z toho vyplývá, že je vhodný i do podmínek, kde se dusík může stát limitujícím faktorem pro výnos, např. kvůli suchu, nedostatečné mineralizaci nebo z důvodu finančních či legislativních omezení. Stejně tak je ale vhodný i do nejintenzivnějších podmínek a oblastí.


Spotřeba dusíku na tunu výnosu u jednotlivých plodin. Zdroj: Agriculture Chamber of Normandie, FR


Graf porovnávající výnos porostu při různých úrovních dusíkaté výživy. LID INVICTO prokazuje vyšší efektivitu hospodaření s dusíkem v porovnání s referenčními konkurenčními odrůdami (K1-K3). Zdroj: interní pokusná síť Lidea.

Odrůdy efektivně hospodařící s dusíkatou výživou, včetně hybridu LID Invicto, představujeme také v tomto videu:

Výnosný napříč Evropou

Na základě skvělých výsledků z interní pokusné sítě byly hybridy z nové generace zařazeny do oficiálních registračních pokusů v několika zemích Evropy. V nich potvrdily skokové zlepšení výnosového potenciálu a často svými výnosy tyto oficiální pokusy ovládly. Hybrid LID Invicto se stal nejvýnosnějším hybridem ve Francii (CTPS/GEVES, 2022-2023) a dařilo se mu také na Slovensku nebo v Polsku. Registrační řízení na ÚKZÚZ zahájil prvenstvím ve výnosu v prvním roce zkoušek (ÚKZÚZ 2023).

Výsledky LID INVICTO v evropských registračních pokusech.
Zdroj: 1ÚKZÚZ, 2023;  2CTPS/GEVES, 2022-2023; 3ÚKSÚP, 2022-2023; 4COBORU, 2022-2023

Potřebujete více informací nebo poradit s nákupem osiva? Obraťte se na naše regionální zástupce. 

1. Pavel Malý, pavel.maly@lidea-seeds.com, +420 739 000 192
2. Ondřej Knetl, ondrej.knetl@lidea-seeds.com, +420 603 447 200
3. Ing. Zoja Fialová, zoja.fialova@lidea-seeds.com, +420 730 164 927
4. Ing. Ivona Axmanová, ivona.axmanova@lidea-seeds.com, +420 603 102 122
5. info.cz@lidea-seeds.com, +420 775 439 922

Více o našich odrůdách se dočtete v novém katalogu řepky 2024!