LID ULTIMO - výnos bez starostí

April 11, 2024

Lid Ultimo Thumbnail

Hybrid LID ULTIMO je charakteristický rychlým počátečním růstem, spolehlivým přezimováním a pozvolnější regenerací na jaře, která omezuje případné škody od jarních mrazíků. Vytváří vzrůstný porost, který úspěšněji odolává stresovým situacím. Je odolný vůči chorobám, lze jej dokonce zařadit mezi nejzdravější odrůdy řepky. 

Do průměrných až nejúrodnějších podmínek

LID Ultimo dokáže nabídnout opravdu vysoký výnosový potenciál. Je určený primárně pro pěstitele hospodařící v oblastech s průměrnými až nadprůměrnými výnosy řepky. Vysokou výnosovou hladinu pomáhá LID ULTIMO udržet i v případě krátkodobých přísušků nebo silnějšího tlaku chorob. Hodí také do speciálních technologií setí řepky se širší roztečí řádků, kde využije svou robustnost a vysokou výnosovou úroveň i při relativně nízkém počtu rostlin v porostu. 

Prověřený v intenzivních pokusech

Svoji vhodnost do úrodnějších podmínek hybrid potvrdil mimo jiné v loňských poloprovozních pokusech organizovaných Českou zemědělskou univerzitou, kde se dostal mezi trojici nejlepších hybridů na dvou ze tří lokalit s nejvyšším dosahovaným výnosem, konkrétně v Novém Městě na Moravě (okr. Žďár nad Sázavou) byl třetí nejvýnosnější odrůdou s výnosem 6,49 t/ha a na lokalitě Humburky (okr. Hradec Králové) dokonce zvítězil s výnosem 4,52 t/ha.


Výnosy LID ULTIMO na jednotlivých lokalitách v pokusech ČZU, sklizeň 2023, srovnání na průměr pokusu.

Že hybridu LID ULTIMO svědčí intenzivnější podmínky a že při správném managementu porostu dokáže překonat nejvýkonnější konkurenční hybridy, prokázal v loňském roce také v technologických maloparcelních pokusech organizovaných SPZO ve Staňkově (okr. Domažlice), kde výnosem atakoval hranici 7 t/ha, čímž tento pokus ovládl. Zvolená pěstební technologie byla zároveň vyhodnocena jako druhá nejziskovější. 


Výnos a zisk přepočtený na hektar u jednotlivých soutěžních variant v TEMP SPZO 2022/23, kde se ve velmi dobrém světle ukázal hybrid LID ULTIMO. Poznámka: výsledek variant s odrůdou PT303 byl ovlivněn vysokou heterogenitou porostu z důvodu problémů s osivem.

Pěstitelské jistoty

Při charakterizování hybridu LID Ultimo nelze opomenout jeho vlastnosti omezující různá pěstitelská rizika během vegetace. Na příjemné chování hybridu se mohou jeho pěstitelé spolehnout už v podzimním období, kdy ve fázi prvních pravých listů těží z rychlého počátečního růstu a mezi prvními zapojuje porost. Zároveň nevyžaduje nadměrný důraz při regulaci porostu, jelikož nemá tendenci k abnormálnímu dlouživému růstu před zimou. I díky tomu se dá spoléhat na jeho nadstandardní přezimování. Také se o něco lépe než některé jiné odrůdy dokáže vyrovnat s mrazíky, které přichází na počátku kvetení řepky a často přinášejí významné poškození květů na terminálech rostlin. Tuto výhodu přináší jeho pozvolnější jarní regenerace a pozdnější začátek květu.

Hybrid LID Ultimo je vybaven komplexní ochranou vůči důležitým chorobám řepky ozimé, vč. verticiliového vadnutí, sclerotiniové hniloby a fomové hniloby, čemuž významně napomáhá přítomnost genu Rlm 7.

Vzrůstný porost se může opřít o silné stonky, a proto nemá tendenci k poléhání, tedy alespoň v případě pokud porost není nadměrně zahuštěn nebo není vystaven extrémnímu tlaku chorob.

Udržitelné inovativní koncepty pěstování řepky ozimé


LID Ultimo je díky svým vlastnostem využívaný jako nosný hybrid pro udržitelný koncept LID Ultimo Symbio.

Díky jeho vlastnostem podporujícím stabilitu výnosu se Lidea rozhodla nabízet LID Ultimo jako jeden z nosných hybridů pro udržitelné koncepty pěstování řepky, LID Ultimo Protect a LID Ultimo Symbio. První z nich kombinuje hybrid s menším množstvím extrémně rané řepky, která pomáhá snižovat škody od blýskáčka. LID Ultimo Symbio k tomu ještě přidává dusík fixující plodiny, které mají v porostu dva hlavní efekty. Jednak dokáží velmi brzy po vzejití fixovat vzdušný dusík, který je po vymrznutí zpřístupněn řepce a zároveň pomáhají v porostu snižovat škody od škůdců v raných fázích růstu řepky.

Více o našich odrůdách a udržitelných konceptech se dočtete v novém katalogu řepky 2024!