Článek: Klíčový evropský hráč ve šlechtění sóji

October 26, 2022

Soja ES COLLECTOR

LIDEA má velmi intenzivní šlechtitelský program zaměřený na zlepšování užitných vlastností sóji ve všech ranostních skupinách. V rozsáhlé pokusné síti, která zahrnuje cca 50 lokalit po celé Evropě (od Andalusie až po Rusko), se odrůdy podrobují důkladnému testování výnosu, ranosti, odolnosti chorobám a dalších vlastností tak, aby bylo možné vybrat nejkvalitnější odrůdy pro pěstitele v České republice.

Převratná odrůda sóji ES COLLECTOR

Na základě této precizní selekce byla pro podmínky České republiky identifikována velmi výkonná a velmi raná až raná odrůda ES COLLECTOR (000). Výkonnost této odrůdy a vhodnost pro klimatické a půdní podmínky ČR byla ověřována v letech 2020 a 2021 ve státních odrůdových zkouškách na ÚKZÚZ. Během prvního roku testování, kdy sója z důvodů nepřízně počasí dosahovala obecně nižších výnosů, prokázal ES COLLECTOR dobrou toleranci vůči horším pěstebním podmínkám a dosáhl výnosu 3,58 t/ha, tedy téměř 111 % na kontrolní odrůdy. V následujícím roce byly příhodnější podmínky pro pěstování sóji a ES COLLECTOR maximálně využil svůj výnosový potenciál, který proměnil v průměrný výnos 5,32 t/ha (114,9 % na kontrolní odrůdy). Po dvou letech byl proto navržen k registraci s průměrem 113,3 % jako nejvýnosnější odrůda raného sortimentu (ÚKZÚZ 2020-2021).

Zdroj: Výnos zrna u odrůd sóji testovaných ve zkouškách užitné hodnoty v raném sortimentu ÚKZÚZ 2020-2021. *Kontrolní odrůdy: Kofu a Brunensis. Ročníky 2020 a 2021.

Co stojí za vysokou výnosovou úrovní ES COLLECTOR? Pokud je nějaká odrůda na výnosové špici a zároveň vykazuje silnou meziročníkovou výnosovou stabilitu, opírá se zpravidla o několik vlastností, které vhodně doplňují výnosový potenciál. U odrůdy ES COLLECTOR hraje důležitou roli vysoká odolnost chorobám sóji. V rámci registračních odrůdových zkoušek měl nejvyšší odolnost vůči bakteriózám i plísni sóji z celého sortimentu zkoušených odrůd a zároveň prokázal nejvyšší odolnost vůči poléhání. Interní výsledky LIDEA prokazují i dobrou odolnost vůči hlízence. Dobré sklizni bez vysokých ztrát napomáhá i výška nasazení prvního lusku, která přesahovala 14 cm a nejvyšší možné hodnocení odolnosti vůči předčasnému pukání lusků a následnému vypadávání semen.

Zdroj: ÚKZÚZ 2020-2021, zkoušky užitných vlastností, raný sortiment, odrůdy druhým rokem ve zkoušení.

ES COLLECTOR nabízí potravinářské i krmné využití. Světlá barva pupku i semen, velmi vysoká výtěžnost bílkovin z hektaru a střední HTS umožňují potravinářské využití i ekonomickou produkci vlastního bílkovinného krmiva.

 ES ATTRACTOR – ranější alternativa

Odrůda ES ATTRACTOR se raností řadí na začátek 000 ranostního segmentu. Je vhodný i do chladnějších oblastí nebo do lokalit, kde je upřednostňována časnější sklizeň s nižší vlhkostí semen. Výnosová úroveň se blíží odrůdě ES COLLECTOR. Odrůda je vhodná pro potravinářské i krmné využití. Semena mají světlou barvu pupku, vyšší HTS a obsahují vysoký obsah bílkovin. Odolnost chorobám i poléhání je podobně jako u odrůdy ES COLLECTOR na vynikající úrovni.

ES LIBERATOR – stabilita do teplejších oblastí

Raná 00 odrůda, jejíž hlavním argumentem je stabilní výnosový potenciál napříč ročníky. Odrůda je kratšího vzrůstu a má dobrou odolnost vůči poléhání. Tmavá barva pupku limituje potravinářské využití semen, přestože mají vyšší obsah bílkovin a vysokou HTS. ES LIBERATOR je velmi dobrým řešením pro krmné účely.