Meziplodiny

Směsi meziplodin LIDCOVER jsou odborně sestavené z širokého spektra rostlinných druhů. Směsi LIDMETHA obsahují rychle rostoucí druhy pro vysoko produkci methanu. Směsi doprovodných plodin pro řepku LIDSYMBIO plní v porostu řepky řadu důležitých funkcí.

img test

LIDEA nabízí kvalitní program meziplodin LIDCOVER, program rychle rostoucích meziplodin pro produkcí biomasy využitelné v bioplynových stanicích s názvem LIDMETHA a také program doprovodných plodin pro řepku LIDSYMBIO.