CHAPKA

Dormance 3. Nově registrovaná odrůda vojtěšky v ČR a v Polsku. Velmi produktivní a vytrvalá odrůda s dobrou odolností vůči mrazu.

Balení vojtěšky

Základní charakteristika

  • nová registrace V ČR (2023) a v Polsku (2020)
  • vysoká produktivita a vysoký výnos hmoty
  • dobrá odolnost mrazu

Podzimní dormance: 3
Registrace v ČR: 2023

Agronomická charakteristika

Celkový výnos hmoty: nízký - střední - vysoký
Obrůstání po sklizni: pomalé - střední - rychlé
Mrazuvzdornost: nízká - střední - vysoká
Odolnost poléhání: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká

Odolnost vůči patogenům

Plíseň vojtěšky: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Verticiliové vadnutí: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Komplex antraknóz vojtěšky: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Fuzariové vadnutí: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká

Kvalita píce

Obsah bílkovin: nízký - střední - vysoký
Podíl ADF: nízký - střední - vysoký

Pro odrůdu CHAPKA je dostupné inovativní ošetření osiva Boost&Go

Inovativní řešení Boost&Go pro vojtěšku účinkuje prostřednictvím čtyř rozdílných mechanismů, které společně zajišťují lepší založení porostu a podporují rostliny v růstu. Inokulace podporuje vytrvalost porostu, výnos a kvalitu píce. Mykorhizní houby podporují růst kořenů a zlepšují efektivitu využití živin rostlinami. Symbiotické houby rodu Trichoderma působí na kořenech a pomáhají rostlinám lépe zvládat biotický stres. Speciální obal semen zachovává účinnost všech aktivních složek řešení, snižuje prašnost a usnadňuje kontrolu setí.