BOOST&GO vojtěška

Inovativní řešení Boost&Go pro vojtěšku účinkuje prostřednictvím čtyř rozdílných mechanismů, které společně zajišťují lepší založení porostu a podporují rostliny v růstu. 

Ošetření osiva BOOST&GO pro vojtěšku

  • Inokulace podporuje vytrvalost porostu, výnos a kvalitu píce.
  • Mykorrhizní houby podporují růst kořenů a zlepšují efektivitu využití živin rostlinami.
  • Symbiotické houby rodu Trichoderma působí na kořenech a pomáhají rostlinám lépe zvládat biotický stres.
  • Speciální obal semen zachovává účinnost všech aktivních složek řešení, snižuje prašnost a usnadňuje kontrolu setí.

Čtyři mechanismy pro podporu porostu vojtěšky

BOOST&GO je dostupné jako standardní ošetření osiva u odrůdy CHAPKA a pro řešení LIDGRASS TRIOLUZ.

U řešení LIDGRASS TRIOLUZ je každá ze tří odrůd ošetřena jinou barvou potahového materiálu. Obal zároveň zachovává účinnost aktivních složek řešení Boost&Go.

Prokázané výhody řešení

  1. podpora rostlin v počáteční fázi růstu
  2. zvýšení odolnosti porostu vůči biotickému a abiotickému stresu
  3. optimalizace obsahu bílkovin v píci
  4. zlepšení produkce porostu vojtěšky

Podpora rostlin v počáteční fázi růstu

Ošetřené osivo prokazuje zvýšení klíčivosti jak v laboratorních podmínkách, tak při testech v písčité půdě v chladných i teplých podmínkách. 

Řešení Boost&Go nejlépe funguje při 20% přípravku na semenech. Zdroj: Lidea

Řešení Boost&Go prokazuje lepší klíčivost a vzcházivost rostlin vojtěšky i v polních podmínkách. Zdroj: Lidea

Zvýšení odolnosti porostu vůči biotickému a abiotickému stresu

Kvalitní inokulace osiva symbiotickými rhizobními bakteriemi zvyšuje vytrvalost porostu vojtěšky, jeho výnos a obsah bílkovin ve sklizené píci.  Symbiotické houby rodu Trichoderma indukují v rostlinách SAR (Systemic Acquired Resistance), která pomáhá rostlinám  odolávat biotickému stresu. 

Optimalizace obsahu bílkovin v píci

U vojtěšky se jako u každé bílkovinné plodiny pečlivě sleduje obsah bílkovin ve sklizené píci. Jejich produkci a obsah v píci lze zlepšit mnoha způsoby, např. volbou vhodné odrůdy, sklizní v optimálním termínu apod. Základ je ale potřeba porostu dát již při jeho zakládání. Při ošetření osiva vhodným očkovacím přípravkem, je možné zvýšit výnos píce až o 1 t/ha suché hmoty a zároveň zvýšit obsah bílkovin až o 1 % (Zdroj: pokusy Lidea).

Ošetření osiva vojtěšky přípravkem Boost&Go má příznivý efekt na produkci bílkovin. Zdroj: Lidea

Zlepšení produkce porostu vojtěšky

Klíčem k dobré symbiotické fixaci je dostatečný počet hlízek na kořenech vojtěšky. Řešení Boost&Go indukuje tvorbu hlízek a tím podporuje efektivnější využití živin rostlinami. Díky tomu je porost vytrvalejší, dokáže vyprodukovat více hmoty s lepší kvalitou související s vyšším příjmem dusíku. 

Při porovnání řady srovnatelných řešení, mělo  naše řešení Boost&Go nejlepší výsledky a indukovalo velmi dobře tvorbu hlízek na kořenech rostlin. Zároveň měly rostliny největší listovou plochu. Zdroj: Lidea

Máte zájem o kvalitní inokulaci osiva vojtěšky? Lidea jej nabízí standardně u odrůdy CHAPKA a řešení LIDGRASS TRIOLUZ