Badania i rozwój

text en françaisRozbudowana sieć badawczo-rozwojowa, którą utrzymujemy w całej Europie, pozwala nam inwestować w hodowlę bardzo wysokiej jakości nasion. Jesteśmy wstanie zapewnić spersonalizowaną ofertę wszystkim naszym klientom.

Hodowcy Lidea wykorzystują nowe technologie, aby wynaleźć odmiany zaspokajające potrzeby różnych rolników i dostosowane do wykorzystania w wielu segmentach rynku rolnego. Kierunki użytkowania naszych odmian roślin uprawnych to między innymi pasze dla zwierząt, przemysł spożywczy czy przemysł energetyczny.

Zespoły hodowców rozmieszczone w 17 stacjach badawczych zapewniają stały rozwój innowacji genetycznych i odmianowych. Najlepsze rozwiązania nasienne testujemy w rzeczywistych warunkach uprawy na kilkudziesięciu tysiącach eksperymentalnych poletek. Dzięki temu możemy sprostać wymaganiom technicznym, agronomicznym i glebowym oraz klimatycznym każdego rolnika.

Lidea od wielu lat angażuje się w partnerstwa prywatne i publiczne w celu wzmocnienia swoich programów badawczych. Uruchomiliśmy na przykład programy badawcze w zakresie odmian słonecznika (Soltis), roślin oleistych (Innolea) lub roślin pastewnych (GIE Grass). Współpraca jest kluczem do naszego sukcesu.

Główne obszary naszych badań

  • Podwyższenie plonowania
  • Przystosowanie naszych odmian do różnorodnych warunków glebowo-klimatycznych
  • Poprawa odporności lub tolerancji odmian na szkodniki i choroby
  • Poprawa jakości plonu roślin uprawnych w celu zaspokojenia potrzeb rolników i rynków (zawartość białka, zawartość oleju, wartość odżywcza, strawność).
  • Lidea wprowadza również innowacje w rozwoju cyfrowych narzędzi decyzyjnych. Wzmacniamy swoją wiedzę rolniczą, abyzapewnić precyzyjne rozwiązania zgodnie ze specyfiką gospodarstwa, a tym samym oferować klientom najlepsze możliwe wsparcie.
  • Odkryj naszą gamę rozwiązań cyfrowych.