Výroba

Osiva společnosti Lidea se připravují v 8 výrobních závodech ve Francii, Španělsku, Ukrajině, Rumunsku a Rusku. Abychom Vám mohli nabídnout to nejlepší z našich osiv z našeho výzkumu, společnost Lidea má zřízenou síť vysoce kompletních množitelských farem. Celkem je každý rok založeno 47000 hektarů v devíti zemích. Naši odborní technici a agronomové monitorují tyto množitelské plochy.

Cílem společnosti Lidea je nabídnout osiva vysoké kvality s garancí plné dohledatelnosti a zajistit tak plnou spokojenost zákazníků.

Lidea se spolehá na vysoce výkonné špičkové laboratoře, které jsou umístěné co nejblíže k našim výrobním závodům, což nám umožňuje garantovat kvalitu od sklizně, přes proces zpracování až k zabalení osiv.

V souladu se zásadami ISTA (International Seed Testin Association) Lidea zaručuje plnou dohledatelnost vzorků. Analyzuje se klíčovost, čistota, počet, vlhkost a zdravotní stav. Laboratoře také u celé naší mezinárodní výroby zajišťují analýzu molekulární biologie (odrůdová čistota a příměsi, detekce nezamýšlené přítomnosti GMO) a chemickou analýzu (podíl prachu, nečistot a příměsí). To obnáší šestistupňovou kontrolu a v každé fázi se dodržuje přísný monitorovací plán. Tyto plány jsou specifické pro každou plodinu a obsahují 26 typů analýzy.