Naše poslání

Lidea hraje zásadní roli při zvládání výzev v souvislosti se zemědělstvím dneška i budoucnosti. To vše v úzké návaznosti na náš ekosystém. Lidea vytváří a nabízí trvale udržitelná multi-druhová osivová řešení na míru, jež přináší přidanou hodnotu pro pěstitele během celého roku.

Jako průkopník na světovém trhu s osivy, Lidea každoročně investuje více než 34 milionů eur do výzkumu a vývoje s cílem nabídnout vyčerpávající a různorodý sortiment řešení s vysokou přidanou hodnotou pro provozovatele konvenčního i ekologického zemědělství. Díky oblasti výzkumu a vývoje jsou zajištěny efektivní genetické a odrůdové inovace tak, aby byly naplněny potřeby farmářů a trhu, přičemž se bere ohled a ivotní prostředí.

Lidea se snaží uspokojit své zákazníky tím, že s nimi buduje úzké vztahy, naslouchá jejich potřebám, poskytuje jim řešení šitá na míru a personalizované alternativní metody, ale především je podporuje a poskytuje poradenství během celoročního pěstitelského cyklu.

Naše agro-řešení jsou multiplodinová, vysoce výkonná a přizpůsobená diverzitě střídání plodin, půdnímu typu a oblasti. Splňují ekonomická a společenská očekávání farmářů a jejich partnerů. Lidea nabízí osiva následujících druhů: kukuřice, slunečnice, obiloviny, řepka, sója, čirok, pícniny a luskoviny.

Pro doplnění této nabídky Lidea nabízí širokou škálu krycích plodin a doplňkových plodin, různorodé agronomické nástroje určené k dosažení trvale udržitelného výnosového potenciálu. Krycí plodiny seté před hlavní plodinou, chrání a obohacují půdu, udržují ji zdravou a brání rozvoji patogenních organismů.

Se svým komplexním přístupem je Lidea rozhodně tím nejlepším partnerem v oblasti dodávek multiplodinových osiv pro zemědělce.