Článek: Zrnové čiroky s vynikající raností i výnosem

January 16, 2023

zrnový čirok

Lidea je přední evropský šlechtitel čiroku s úspěšnou šlechtitelskou historií. Výsledkem úsilí našich šlechtitelů je nabídka výkonných odrůd čiroku, které jsou dostatečně rané, a proto vhodné i do našich klimatických podmínek, a zároveň nepostrádají vysoký výnosový potenciál. Díky kvalitnímu sortimentu velmi raných a výkonných zrnových hybridů, se Lidea podílí na rostoucí popularitě čiroku u evropských farmářů. Na příklad v minulých letech výrazně narostl zájem o pěstování čiroku v Maďarsku nebo na Slovensku.

V České republice se s čirokem na polích setkáváme zatím spíše okrajově. Pěstitelé postupně objevují pozitiva čiroku, které žádná jiná plodina nedokáže nabídnout!

Obr. 1: Různorodá genetika zrnových čiroků v našich pokusech. Pěstitelé u nás nejvíce poptávají velmi rané čiroky s červenou barvou zrna.

V čem spočívají hlavní výhody čiroku?

  • Všeobecně známé jsou dvě silné stránky čiroku. První z nich je nenáročnost na vodu a odolnost vysokým letním teplotám, druhou je relativně krátká vegetační doba, která je pro čirok, podobně jako pro kukuřici, odrůdovou vlastností. 
  • Čirok je nenahraditelnou plodinou v určitých osevních postupech a také v suchých oblastech, kde ostatní alternativy (např. kukuřice) mají velmi nízký výnosový potenciál a produkce bývá silně ovlivňována počasím.
  • Čirok má i další, méně diskutovaná pozitiva. Pěstování čiroku je ekologičtější. Na rozdíl od většiny dalších plodin jej lze pěstovat s použitím nižšího množství prostředků na ochranu rostlin i s relativně nižšími dávkami dusíkatých hnojiv. V případě zavlažování spotřebuje výrazně méně vody. To vše samozřejmě promlouvá i do ekonomiky pěstování této plodiny. Méně známým pozitivem čiroku je také nižší tlak chorob a škůdců. Je vhodný do intenzivních kukuřičných oblastí, protože nebývá napadán bázlivci.

Obr. 2: Čirok nabízí vynikající výnos i v méně úrodných oblastech

Čirok jako surovina pro krmné směsi.

Zrnový čirok je v řadě zemí Evropy hojně využívanou surovinou krmných směsí pro monogastry. Dokáže nahradit jiné obiloviny. Výživovou hodnotu má podobnou ječmeni a v porovnání s kukuřicí nabízí vyšší obsah bílkovin. Má srovnatelný obsah škrobu a tuku a zpravidla výrazně nižší výskyt mykotoxinů. Ze zkušenosti víme, že čirok může tvořit významnou složku krmné směsi pro drůbež nebo prasata. 

Jaká mohou být negativa čiroku?

Zrnový čirok není vhodný do všech regionů a je dobré srovnávat  ekonomiku jeho pěstování s kukuřicí nebo jinými alternativami. Nejčastějším důvodem pro zařazení čiroku do osevního postupu je nedostatek srážek a dlouhodobě nízká úroda či špatná ekonomika pěstování alternativních plodin, převážně kukuřice. Ve srážkově chudších regionech (v průměru do 200 mm za vegetaci, nebo kolem 450 mm za rok) nebo na propustnějších půdách může být čirok výnosnější a stabilnější plodinou. Zároveň bude mít čirok výhodu i po náročných předplodinách (cukrovka) nebo v teplých regionech se suchým průběhem jara a velmi teplým průběhem léta.

Obr. 3: Čirok bývá výhodnější volbou pro sušší oblasti. V úrodných oblastech má lepší ekonomický potenciál kukuřice.

Pro co nejsnadnější sklizeň čiroku v našich podmínkách je nutné volit nejranější odrůdy a zakládat porost včas (v druhé polovině května). Pozdnější odrůdy, často v kombinaci s intenzivní agrotechnikou, mohou posunout sklizeň. Lidea nabízí velmi rané odrůdy s vegetační dobou pouze 85-90 dní, např. ES Willy, které zároveň poskytují vysoký výnosový potenciál.