Odrůda čiroku ES WILLY.

Agronomická charakteristika

ES WILLY je velmi raná odrůda hybridního čiroku s červeným zrnem. Vegetační doba je pouhých 90 dní do sklizňové zralosti. Výška porostu je nízká. Sklizeň ulehčuje dobrá vzdálenost mezi latou a posledním listem.

ES WILLY poskytuje velmi dobrý výnos zrna. Průměrný výnos v pokusné síti LIDEA je 8,4 t/ha (průměr 45 výsledků). Zrno velmi dobře uvolňuje vodu před sklizní. Odrůda se vyznačuje velmi rychlým počátečním vývojem a dobrou odolností poléhání. Je vysoce tolerantní k lehkým půdám. V porovnání s ostatními odrůdami čiroku také dobře odolává mrazíkům.

Využití zrna

Je ideální alternativní krmnou surovinou a dokáže v krmné dávce nahradit vysokým podílem kukuřici nebo krmný ječmen. Dosahuje srovnatelných kvalitativních parametrů zrna po stránce obsahu škrobu, bílkovin, složení aminokyselin, apod. Obsah taninu je velmi nízký (<0,14 % sušiny). Dobré zkušenosti jsou zejména s krmeném monogastrů - prasat a drůbeže.

Zrno lze také využít pro lidskou výživu. Na popularitě získává čiroková mouka, těstoviny z čirokové mouky nebo čiroková kaše.

Běžným zpracováním je výrobu bioetanolu a v některých koutech světa se využívá pro výrobu alkoholu, např. v Číně.

Doporučení pro pěstování

Výsevek
sucho: 250-280 tis. semen/ha
standardní podmínky: 260-300 tis. semen/ha
intenzita: 300-320 tis. semen/ha
Meziřádková vzdálenost nejlépe 30-70 cm, ale lze sít i klasickým obilným secím strojem. Při větší meziřádkové vzdálenosti doporučujeme úměrně snižovat výsevek.