Článek: Zrnové hybridy s důrazem na výkon v suchu

December 5, 2022

LID1015C

Selekce hybridů pro specifické vlastnosti

Předpokladem pro úspěch u zrnové odrůdy je vysoký a stabilní výnos a nízká sklizňová vlhkost zrna. Právě pro tyto vlastnosti je výhodné vybírat ze sortimentu Lidea hybridy s označením CACTUS nebo TROPICAL DENT®. Hybridy, které mají označení CACTUS, prokazují nadstandardně dobrou reakci na stres způsobený suchem a minimalizují škody a negativní vliv sucha na výnos zrna. V podmínkách nedostatku vody jsou tyto vybrané odrůdy výnosnější než ty, které označení CACTUS nenesou.

Označení TROPICAL DENT® nesou primárně zrnové hybridy, které dosahují vysokých a zároveň stabilních výnosů zrna a před sklizní zpravidla dobře uvolňují vodu. Tyto charakteristiky doplňuje celá řada dalších vlastností (rychlost počátečního růstu, odolnost poléhání, velikost palice), které podporují stabilní výkonnost hybridů TROPICAL DENT®.

Zrnové hybridy s důrazem na výkon v suchu

LID2020C

Nový čistě zrnový hybrid LID2020C, s číslem FAO 250, prokázal během testování velmi vysokou výnosovou úroveň. Je raný, typem zrna mezityp až zub, který dobře uvolňuje vodu před sklizní. LID2020C dosahuje ve většině pěstebních oblastí nízké sklizňové vlhkosti a dobré ekonomiky pěstování zrnové kukuřice (interní testy LIDEA 2019-2021). Odrůda nese označení CACTUS i TROPICAL DENT®. Nadstandardních výsledků dosahuje i v lokalitách s rizikem sucha.

Obr. 1: Atraktivní novinkou je raný zrnový hybrid LID2020C s vysokým výnosem a nízkou sklizňovou vlhkostí.

LID1015C

Další novinka pro sklizeň na zrno je ještě ranější hybrid LID1015C, s číslem FAO 210, který byl registrovaný v roce 2022 ve Francii a Polsku. Je nekompromisním řešením pro produkci zrna ve vyšších nadmořských výškách nebo při pozdním termínu setí. Nese také označení CACTUS i TROPICAL DENT®.

Obr. 2: LID 1015C kombinuje ranost s vysokým výnosem zrna. Je ideální volbou pro krátké vegetační období!

ES MYLADY

Hybrid ES MYLADY, s číslem FAO 300, byl registrovaný v roce 2020 v Maďarsku a v Bulharsku a v roce 2021 na Slovensku. Stojí za pozornost zejména díky přesvědčivým výsledkům v registraci na Slovensku, kde dosáhl dvouletého průměru 108 % na kontrolní odrůdy (ÚKSÚP 2019-2020). V interních testech LIDEA se mu mimořádně dobře dařilo zejména na půdách s průměrnou až podprůměrnou bonitou a v lokalitách ohrožených suchem. Pro pěstitele bude oporou i díky dobré odolnosti fuzáriím. Hybrid nese označení TROPICAL DENT®.

Zdroj: ÚKSÚP – výsledky zkoušení užitné hodnoty (v t/ha), zrno, raný sortiment 2019-2020, * Kontrolní odrůdy: ES Brillant a SY Salvi. ES MYLADY  vyniká výnosem a stabilitou. Pěstují jej farmáři v celé Evropě, od Francie po Ukrajinu.

Obr. 3:ES MYLADY  vyniká výnosem a stabilitou. Pěstují jej s vynikajícími výsledky farmáři v celé Evropě, od Francie po Ukrajinu.