Zrnová genetika TROPICAL DENT®

Pěstitelé jsou pod tlakem kolísavých výkupních cen zrnové kukuřice a vysokých nákladů na sušení zrna. Zabývají se proto detailněji ekonomikou produkce. Usilují o zvýšení a stabilizaci výnosů při současné redukci nákladů. Jednou z cest je optimalizovat vlhkost sklizeného zrna a snižovat náklady na sušení.

Jaké hybridy v sortimentu LIDEA nesou genetiku TROPICAL DENT®?

Co je TROPICAL DENT®?

Unikátní a  geneticky odlišná skupina kukuřice typu DENT. Velmi úspěšně lze křížit s ostatními skupinami a díky genetické vzdálenosti od ostatních skupin při křížení vzniká silný projev heterozního efektu.

Hybridy pocházející z genetiky TROPICAL DENT® prokazují:

  • výborný výnos
  • nadprůměrnou výnosovou stabilitu
  • velmi rychlé uvolňování vody ze zrna

Hybridy z této genetiky si berou to nejlepší od špičkových zrnových hybridů (výnos zrna, rychlé uvolňování vody ze zrna, apod.) a také od robustních a odolných silážních hybridů (rychlejší počáteční růst). Jejich výkonnost a stabilita je dále podpořena silným projevem heterozního efektu.

Proč pěstovat hybridy TROPICAL DENT®?

Kombinují vlastnosti vedoucí k příznivému ekonomickému výsledku pěstování zrnové kukuřice. Zlepšíte a stabilizujete výnos a volbou vhodného hybridu snížíte náklady za sušení kukuřičného zrna. Přestože cena kukuřičného zrna zůstává na relativně nízké úrovni, cena sušení i další náklady se významně zvýšily.

Hybridy TROPICAL DENT® poskytují výnosovou stabilitu a příznivou ekonomiku pěstování zrnové kukuřice

Příklad: hybrid ES SUBMARINE (230) ve zkoušení na ÚKZÚZ 

Jedním z nejnovějších hybridů v zrnovém sortimentu Tropical Dent® je velmi raný ES Submarine. Při své ranosti se jedná opravdu o pozoruhodný materiál, který cílí na dobrou ekonomiku pěstování zrnové kukuřice i v chladnějších oblastech řepařské nebo bramborářské výrobní oblasti. Během registračního zkoušení v ČR na ÚKZÚZ zaujal špičkovým výnosem a nízkou sklizňovou vlhkostí, tedy přesně těmi parametry, které oslovují pěstitele potýkající se s vysokými náklady na sušení kukuřičného zrna. 

Velmi raný ES Submarine byl jedním z nejvýkonnějších hybridů v registračních zkouškách na ÚKZÚZ (VRz, 2020-2021), kde svoji výkonnost porovnal s 33 konkurenčními hybridy. Zároveň měl velmi nízkou sklizňovou vlhkost.
 

Po odečtení nákladů na sušení od tržeb vypočítaných z průměrného výnosu a modelové ceny kukuřice se ES Submarine ukazuje jako velmi rentabilní hybrid.

V modelovém příkladu respektujícím cenové podmínky roku 2023 vychází  ES Submarine jako nejrentabilnější hybrid (dopočítáno z průměrných výnosů a sklizňové vlhkosti , ÚKZÚZ 2020-2021, *kontrolní hybridy).