Nový katalog směsí meziplodin

February 22, 2022

Katalog meziplodin

V novém katalogu meziplodin naleznete kvalitní a komplexní směsi meziplodin pro greening zajišťující mnoho mimoprodukčních funkcí, mimo jiné pokryvnost povrchu půdy v meziporostním období, snížení odnosu půdy větrem nebo vodou, zlepšení půdní struktury, podporu organické hmoty v půdě a půdního života, omezení vyplavování živin do podzemních vod, atd. Představujeme v něm však také směs LIDCOVER METHA 20, která je sestavena, aby v krátkém období dokázala vytvořit co nejvíce hmoty využitelné v bioplynových stanicích jako fermentovatelný substrát a rozšířila tak možnosti provozovatelům BP, jak zajistit dostatečné množství biomasy i v méně příznivých ročnících.