Inovativní řešení pro řepku: PROTECT a SYMBIO

May 2, 2023

LID ULTIMO Protect

Ve firmě LIDEA se v první řadě zabýváme šlechtěním. Kontinuálně vylepšujeme genetický potenciál polních plodin. Naše odrůdy nabízí pěstitelům nejlepší možný výkon, odolnost a stabilitu.

Zabýváme se také inovativními řešeními, které dále rozšiřují genetický potenciál našich odrůd. V případě řepky například kombinací s jinými odrůdami nebo pomocnými (doprovodnými) plodinami. Naše řešení PROTECT a SYMBIO byla vyvinuta na poptávku po moderních a udržitelných pěstebních technologiích zvyšujících odolnost porostu vůči škůdcům a snižujících nároky na ochranu porostu nebo na hnojení dusíkem. Tato řešení spojujeme s moderním a výkonným hybridem LID ULTIMO. Díky těmto inovativním řešením je možné vysoký genetický potenciál hybridu dále rozšířit a nabídnout pěstitelům udržitelnější způsob hospodaření při zachování ziskovosti. 

LID ULTIMO PROTECT

Koncept PROTECT má za cíl ochránit porost před škodami od blýskáčků a zjednodušit jeho ochranu. Toto řešení kombinuje hlavní odrůdu LID ULTIMO s odrůdou velmi rané řepky, která v porostu funguje jako přirozená past na blýskáčky.

Složení směsi LID ULTIMO PROTECT

Jak to funguje?

Velmi raná odrůda řepky (ES Alicia) kvete přibližně sedm až deset dní před hlavní odrůdou. Na jaře na sebe odrůda ES Alicia naváže blýskáčky nalétající do porostu. ES Alicia jim poskytuje pyl, a proto nenapadají hlavní odrůdu, LID ULTIMO. ES Alicia funguje jako přírodní lapač, který napomáhá signalizovat přítomnost hmyzu a umožňuje zavčas přizpůsobit strategii ochrany. V porostu se nachází pouze několik rostlin velmi rané řepky (asi 3 rostliny na 1 m2), což postačuje pro ochranu porostu a zároveň to nesnižuje jeho celkový výnosový potenciál.

Několik rostlin velmi rané řepky kvetoucí až o deset dní před hlavní odrůdou dokáže snížit škody na porostu, zjednodušit případnou ochranu a ochránit výnos .

LID ULTIMO SYMBIO

Koncept SYMBIO naplňuje několik cílů najednou. Jedná se o kombinaci hlavní odrůdy s doprovodnými bobovitými plodinami, pískavicí řecké seno a vikví čočkovou, a s velmi ranou řepkou ES ALICIA.

Složení směsi LID ULTIMO SYMBIO

Jak to funguje?

Jedním z benefitů konceptu SYMBIO je efektivní fixace vzdušného dusíku doprovodnými bobovitými plodinami. Jelikož se jedná o vymrzající plodiny, zpřístupňuje se zachycený dusík na jaře řepce pro tvorbu výnosu. Za podzimní období dokáží plodiny zafixovat až 30 kg dusíku. 

Dalším benefitem je snižování tlaku škůdců na podzim i na jaře. Doprovodné plodiny v podzimním období matou zrakové a čichové receptory dřepčíků a snižují poškození porostu v citlivém období. Na jaře potom funguje raná řepka jako přirozená past na blýskáčky.

Neméně významným efektem meziplodin je potlačování plevelů a zúrodňování půdy. 


Směs leguminóz v rámci řešení LID ULTIMO SYMBIO (pískavice řecké seno, vikev čočková) plní několik funkcí: fixuje dusík, odpuzuje škůdce nebo potlačuje plevele.

Jak pěstovat řepku s doprovodnými plodinami?

  • Doporučujeme raný termín setí.
  • Vyvarujte se polí s vysokým tlakem dvouděložných plevelů, např. svízele
    nebo kakostů.
  • Nepoužívejte preemergentní herbicidy, zejména přípravky s úč.l. clomazone
    nebo napropamid.
  • Herbicidní ochranu přizpůsobte dynamice růstu a tlaku plevelů.
  • Doprovodné plodiny vymrzají při normálním průběhu zimy (mráz alespoň -5 °C).