Lid Ultimo Symbio

Složení směsi

Proč pěstovat LID ULTIMO?

Jedná se o moderní hybrid řepky ozimé, který eliminuje většinu pěstitelských rizik:

 • je velmi výkonný
 • je vysoký, robustní a velmi větvivý
 • je velice vitální, má velmi rychlý podzimní růst
 • je mrazuvzdorný, pozdější jarní nástup do vegetace předchází škodám způsobeným jarními mrazíky
 • je velmi odolný chorobám (hlízenka, verticilium, foma...)

Hybrid LID ULTIMO (kód ESC19094) patří mezi nejvýkonnější odrůdy ve srovnání s našimi i konkurenčními odrůdami (celkem srovnáván v 233 pokusech ve třech ročnících 2019-2021; výnos LID ULTIMO = 100 %). Excelentní výsledky má zejména v regionu střední Evropy (ČR, SR, PL,...). 

Velkou devízou hybridu LID ULTIMO je mimořádná odolnost chorobám.

Proč pěstovat řepku společně s pomocnými plodinami a ranou řepkou (řešení LID ULTIMO SYMBIO)?

 • Doprovodné plodiny matou zrakové a čichové receptory škůdců a pomáhají chránit na podzim řepku před dřepčíky.
 • Po vymrznutí dodají do půdy až 30 kg dusíku, které z většiny využije řepky pro tvorbu výnosu.
 • Svým bujným růstem potlačují plevele a zúrodňují půdu.
 • Velmi raná řepka pomáhá chránit před blýskáčky.

Směs leguminóz v rámci řešení LID ULTIMO SYMBIO (pískavice řecké seno, vikev čočková) plní několik funkcí: fixují dusík, odpuzují škůdce nebo potlačují plevele.

Jak pěstovat řepku s doprovodnými plodinami?

 • Doporučujeme raný termín setí.
 • Vyvarujte se polí s vysokým tlakem dvouděložných plevelů, např. svízele
  nebo kakostů.
 • Nepoužívejte preemergentní herbicidy, zejména přípravky s úč.l. clomazone
  nebo napropamid.
 • Herbicidní ochranu přizpůsobte dynamice růstu a tlaku plevelů.
 • Doprovodné plodiny vymrzají při normálním průběhu zimy (mráz alespoň -5 °C).