Naše poslání osivářské firmy

Lidea je jednou z 10 největších světových osivářských firem a má zkušenosti s celém hodnotovém řetězci: od výzkumu a šlechtění, přes pěstování množitelského osiva až po marketing našich produktů.

Lidea nabízí širokou škálu osiv kukuřice, slunečnice, obilovin, řepky, sóji, čiroku, luštěnin, pícnin a krycích plodin a tyto osiva dodává do 48 zemí po celém světě.

Dnes je odrůdami Lidea zaseto cca 6 milionů hektarů půdy.