Odrůda kukuřice AMAIZI CS
  • Siláž AMAIZI CS je vhodná pro dojnice s vysokou užitkovosti .
  • Díky ranosti , rychlému startu a dobrému výnosu kvalitní silážní hmoty je hybrid vhodný pro pozdnější setí nebo např. po senážním žitu.
  • Má vysoký výnos metanu z hektaru.
  • Pro opravdu kvalitní siláž doporučujeme sklízet s ponecháním vyššího strniště.

Nutriční profil

Agronomický profil

Habitus rostlin: střední výška rostlin s nízko nasazenou palicí.
Typ zrna: mezityp
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 105 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 110 tis. semen na hektar.