Odrůda čiroku ARIGATO

Agronomická charakteristika

ARIGATO je raná odrůda (vegetační doba 100-115 dní) hybridního čiroku s bílým zrnem. Má střední výšku porostu (1,5-1,9 m) a nabízí vysoký výnos velmi kvalitní silážní hmoty. Má rychlý počáteční start,  dobrou odolnost poléhání, výrazný stay green efekt a zpravidla velmi dobře opylenou latu značící vysoký podíl zrna v siláži.

Krmné využití

Jedná se o vyšší typ zrnového čiroku, a proto obsahuje vysoký podíl škrobu a také vodorozpustných cukrů v silážní hmotě. Nižší podíl ligninu daný genetikou BmR (Brown mid Rib - hnědá barva řapíku listu) napomáhá dosáhnout vyšší stravitelnosti siláže. Čirok je vhodný pro výživu skotu včetně dojnic. 

Dobrých parametrů siláže se dosahuje při vhodném termínu sklizně. Ideální je čirok sklízet v době, kdy většina laty je ve fázi mléčné zralosti zrna a nejspodnější část přechází do voskové zralosti. V tomto období má čirok cca 30 % sušiny. 

Doporučení pro pěstování

Výsevek
sucho: 180-200 tis. semen/ha
standardní podmínky: 200-250 tis. semen/ha
intenzita: 250 tis. semen/ha
Meziřádková vzdálenost nejlépe 50-75 cm. Při větší meziřádkové vzdálenosti doporučujeme úměrně snižovat výsevek.