Attractor

Doporučení k pěstování

Výsevek cca 600.000-660.000 semen na hektar, v suchých podmínkách 670.000-750.000 semen na hektar. 

Potravinářské využití

ATTRACTOR má excelentní kvalitu, má velká semena se světlou barvou pupku s vysokým obsahem bílkovin.

Agronomický profil

ATTRACTOR je raná sója s relativně nízkou výškou porostu a vysokou odolností poléhání. Jistotu dobré sklizně dále zvyšuje vysoká odolnost vůči praskání lusků. 

Odrůda umožňuje pěstitelům opřít se o její bezproblémový zdravotní stav.

Vůči pendimethalinu a metobromuronu je odrůda středně odolná, u metribuzinu doporučujeme nepřekračovat doporučenou dávku.