Odrůda kukuřice BEAVER

Pozdní silážní kukuřice s vysokým porostem a excelentním výnosem

  • pozdní hybrid s velmi vysokými a dobře olistěnými rostlinami
  • rychlý počáteční růst
  • vhodný na všechny typy půd

Habitus rostlin: velmi vysoké rostliny se střední výškou nasazení palice
Typ zrna: mezityp (flint)
Suma teplot potřebná pro dosažení silážní zralosti (sušina 32 %): 1770°
Registrace: EU

Nutriční profil siláže

Obsah škrobu: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký
Stravitelnost organické hmoty: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stravitelnost vlákniny: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Celkový obsah energie: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Agronomický profil

Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stay green efekt: nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 83 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 90 tis. semen na hektar.