Odrůda kukuřice ES BLACKJACK
  • ES BLACKJACK nabízí dvojí využití.
  • Lze jej silážovat a získat silážní hmotu bohatou na škrob i energii.
  • Lze využít vysokou produkci zrna pro jeho zpracování ve vlhkém stavu.
  • Hybrid nejlépe zužitkuje intenzivní stanoviště.

Vlastnosti pro sklizeň na zrno

Agronomický profil

Habitus rostlin: vysoké rostliny se střední výškou nasazení palice
Typ zrna: mezityp (flint)
 

Doporučení pro pěstování

ZRNO
Výsevek ve standardních podmínkách: 90 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 95 tis. semen na hektar.

SILÁŽ
Výsevek ve standardních podmínkách: 95 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 100 tis. semen na hektar.