ES COLLECTOR 000

Doporučení k pěstování

Výsevek cca 600.000-650.000 semen na hektar, v suchých podmínkách 650.000-700.000 semen na hektar. 

Agronomický profil

ES COLLECTOR má přesvědčivý argument pro naše pěstitele, jelikož na ÚKZÚZ v registraci předvedl výnosový výsledek, kterým zastínil všechny konkurenční odrůdy.

ES COLLECTOR má pro pěstitele přívětivý agronomický profil. Nižší rostliny s vysoko nasazeným prvním luskem a vysokou odolností proti poléhání a pukání lusků usnadňují sklizeň.

Zdravotní stav je jednou z klíčových vlastností ES COLLECTOR, která se podílí na vysokém výnosovém potenciálu odrůdy v praxi. 

Na rychlém vzcházení a bezproblémovém počátečním růstu se podílí i dobrá odolnost vůči účinným látkám v herbicidních přípravcích.

Kvalitativní parametry ES COLLECTOR společně s výnosem odrůdy představují velmi dobrý výnos bílkovin i oleje z hektaru. Světlá barva semen i pupku umožňuje využití pro potravinářské účely.