Odrůda kukuřice ES DISCOVER
  • Silážní kukuřice vhodná k produkci bioplynu.
  • Silný stay green umožňuje prodloužit akumulaci živin a prodloužit optimální sklizňové okno.
  • Velmi dobrý zdravotní stav, nízké napadení fuzárii.

Nutriční profil

Agronomický profil

Habitus rostlin: vysoké rostliny s vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: flint
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 92 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 97 tis. semen na hektar.