Odrůda kukuřice ES SKYTOWER
  • * ES Skytower je hybrid s jednoznačně nejvyšším výnosem suché hmoty v registraci - 106,8 % (ÚKZÚZ 2019-2020 - středně raný sortiment).
  • Chlubí se velmi vysokými rostlinami - hybrid, který rozhodně nepřehlédnete.

Nutriční profil

Agronomický profil

Habitus rostlin: nepřehlédnutelně vysoké rostliny s vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: flint
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 80 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 92 tis. semen na hektar.
Pro vyšší obsah škrobu v siláži doporučujeme adekvátně snížit výsevek.