Odrůda kukuřice FIELPLAYER

VYSOKÝ VÝNOS SILÁŽE S VÝBORNOU STRAVITELNOSTÍ

  • Fieldplayer se řadí k nejvýnosnějším hybridům v dané ranosti. V registraci na ÚKZÚZ v letech 2020-2021 měl druhý nejvyšší výnos SH 106,3 %, což odpovídalo průměrnému výnosu téměř 75 t/ha (velmi raný sortiment).
  • Řadí se k nejvzrůstnějším hybridům v daném FAO.
  • Díky vysoké stresuodolnosti jej lze stejně dobře využít nejen na kvalitní půdy, ale i na půdy, kde hrozí nedostatek vláhy.

Nutriční profil

Obsah škrobu: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký
Stravitelnost organické hmoty: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stravitelnost vlákniny: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Celkový obsah energie: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Agronomický profil

Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stay green efekt: nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Habitus rostlin: velmi vysoké rostliny s vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: mezityp (flint)

Výnosové výsledky v registraci ÚKZÚZ

FIELDPLAYER byl jeden z nejvýnosnějších hybridů velmi raného sortimentu v registračním řízení (ÚKZÚZ 2020-2021). Při průměrném výnosu téměř 75 t/ha silážní hmoty (při průměrné sušině 28,1 %) byl druhým nejvýnosnějším hybridem testovaného sortimentu. Hybrid dosahuje vysokých výnosů díky kombinaci nadstandardní výšky porostu, robustního olistění a středně velkých palic. 

V registračním řízení na ÚKZÚZ se FIELDPLAYER pyšnil druhým nejvyšším porostem (ÚKZÚZ 2020-2021, VRs).

Výnos v pokusné síti Lidea

Hybrid FIELDPLAYER (označen kódem ESZ9103) je ve velmi raném sortimentu jedním z nejvýkonnějších silážních hybridů. Prokazují to nejen výsledky z registračního řízení ÚKZÚZ, ale také jeho výsledky z pokusné sítě Lidea, kde při průměru 177 výsledků svým výnosem překonal všechny ostatní hybridy včetně řady špičkových konkurenčních silážních materiálů (ozn. Mxxxx)

Univerzálnost a výnosová stabilita

Výhodou hybridu FIELDPLAYER není jen jeho vysoký výkon v dobrých půdních a vláhových podmínkách, ale právě jeho výnosová stabilita při méně příznivém průběhu počasí, zejména v suchu. Na základě analýzy velkého množství výsledků z vlastní celoevropské pokusné sítě Lidea lze FIELDPLAYER bez zaváhání doporučit na horší půdy, ale stejně tak je vhodný i do těch nejintenzivnějších podmínek a do nejlepších půd. Jedná se tedy o mimořádně univerzální hybrid , který je schopný poradit si s různými podmínkami a rozmanitým průběhem počasí během vegetace.

Silážní kvalita s důrazem na stravitelnost

Siláž z hybridu FIELDPLAYER je vhodná i pro náročná stáda krav díky dobrým parametrům stravitelnosti vlákniny (DINAG - 49,2 %; průměr 19 měření, Zdroj: Lidea) i celkové stravitelnosti organické hmoty, přičemž hybrid zároveň dosahuje středního až nižšího obsahu škrobu v siláži (škrob 31,1 %; průměr 19 měření, Zdroj: Lidea).

Doporučení pro pěstování

U hybridu doporučujeme zakládat porost s o něco vyšším výsevkem než je obvyklé, zejména v intenzivních podmínkách a/nebo pokud bude hybrid silážován společně s hybridem dodávající do siláže škrob (např. Friendli CS nebo Batisti CS). Navýšením výsevku docílíte zvýšení celkového výnosu SH při zachování parametrů stravitelnosti, pravděpodobně však docílíte o něco nižšího podílu škrobu v siláži. 

Výsevek ve standardních podmínkách: 97 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 100 tis. semen na hektar.