Odrůda kukuřice INICI
  • Špičkový zrnový hybrid s vynikajícími výnosy ve všech oblastech.
  • Velmi rychlé uvolňování vody ze zrna.
  • I v suchých podmínkách má vyrovnaný porost a zachovává vysoký výnosový potenciál.
  • Řadí se mezi hybridy s označením CACTUS.

Vlastnosti pro sklizeň na zrno

Agronomický profil

Habitus rostlin: krátké rostliny s nízko nasazenu palicí dobře odolávající stresu a vysokým teplotám a zároveň zanechávající na pozemku málo posklizňových zbytků
Typ zrna: zub
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 70-80 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 82 tis. semen na hektar.