Hybrid řepky ozimé LID Invicto

Hybrid z nové generace řepek se skokovým nárůstem výnosu

  • excelentní výnos semen v ČR i napříč Evropou
  • stabilita výnosu
  • ultra rychlý podzimní růst

Agronomický Profil

Ranost ke sklizni: velmi raná - raná - středně raná - polopozdní - pozdní
Ranost kvetení: velmi raná - raná - středně raná - polopozdní - pozdní
Výška rostlin: velmi nízká - nízká - středně vysoká - vysoká - velmi vysoká

Odolnost porostu

Odolnost poléhání: velmi nízká - nízká - středně vysoká - vysoká - velmi vysoká
Odolnost pukání šešulí: velmi nízká - nízká - středně vysoká - vysoká - velmi vysoká
Odolnost chorobám: velmi nízká - nízká - středně vysoká - vysoká - velmi vysoká
Odolnost mrazu: velmi nízká - nízká - střední - dobrá - velmi dobrá

Nejsilnější stránkou LID INVICTO je rychlý podzimní růst a schopnost bravurně kompenzovat následky stresu během vegetace. K dosahování stabilních výnosů mu pomáhá i solidní odolnost vůči chorobám. Vyniká odolností vůči hlízence a díky genu Rlm 7 také vůči fomě.

Dynamika vývoje porostu

Podzimní vývoj: ultra rychlý
Jarní regenerace: rychlá

Kvalita semen

Olejnatost: velmi vysoká
HTS: vysoká

Nároky na stanoviště

Excelentní výkon hybridu je založený na jeho velmi rychlém růstu a schopnosti odolávat stresovým situacím, např. přísuškům nebo tlaku škůdců a chorob. Hybrid těží ze svých vlastností na všech typech stanovišť a všude dosahuje nadstandardních výnosů.

Pěstební doporučení

Hybrid doporučujeme při časných výsevech důrazně regulovat v růstu od fáze pátého pravého listu.

Doporučený výsevek: 40-50 klíčivých semen / m2