LID ULTIMO
  • VYSOKÝ VÝNOS VE VŠECH PODMÍNKÁCH PĚSTOVÁNÍ
  • ODOLNOST ZIMNÍMU MRAZU I POZDNÍM JARNÍM MRAZÍKŮM
  • VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV - Rlm7

HYBRID ULTIMO VE SLOVENSKÉ REGISTRACI

NÁROKY NA STANOVIŠTĚ

LID ULTIMO doporučujeme pěstovat v intenzivnější agrotechnice, aby se mohl projevit vysoký výnosový potenciál.

VÝSEVEK A SETÍ

  • Široké seťové okno.
  • Doporučujeme důslednější regulaci porostu.
  • Doporučený výsevek je 40-45 semen na m2.
  • Ideální porost po zimě má 25-35 rostlin na m2.

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Hybrid je vysoký, ale má velmi dobrou odolnost poléhání, přesto doporučujeme zakrátit v případě vyšší hustoty porostu a dobrých vláhových podmínek.