Odrůda kukuřice LID3620C

Nejvýnosnější hybrid v registraci s dobrou kvalitou siláže

  • Nejvyšší výnos ve středně raném silážním sortimentu na ÚKZÚZ 2021-2022 - 21,3 t/ha suché hmoty (67 t/ha zelené hmoty při suš. 32,1 %).
  • Siláž je vhodná pro výživu kvalitních dojných stád - nabízí vysokou stravitelnost vlákniny i organické hmoty a zároveň dobrý obsah škrobu
  • Hybrid vhodný do intenzivních podmínek pěstování kukuřice

Nutriční profil

Obsah škrobu: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký
Stravitelnost organické hmoty: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stravitelnost vlákniny: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Celkový obsah energie: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Agronomický profil

Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stay green efekt: nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Habitus rostlin: středně vysoké až vysoké rostliny se střední výškou nasazení palice
Typ zrna: mezityp (flint)

Výnos v české registraci

Hybrid LID3620C byl v České republice registrovaný ve středně raném sortimentu teprve v roce 2023. Ve dvouletém zkoušení dosáhl absolutně nejvyššího výnosu suché hmoty 21,3 t/ha, což odpovídalo 67 t/ha sklizeným v zelené hmotě (suš. 32,1 %).

Vynikající výsledky na středních a lepších půdách

Hybrid velmi dobře kombinuje vysoký výnos hmoty s dobrou kvalitou siláže a příjemnými agronomickými vlastnostmi (rychlost růstu, odolnost poléhání, apod.). Výnosový potenciál silážní kukuřice LID3620 tolik nevynikne na méně úrodných půdách (např. na píscích), o to působivější výsledky má na středně úrodných až nejúrodnějších lokalitách, kde překonává konkurenční hybridy ještě s větším odstupem! To potvrzují i výsledky z ÚKZÚZ, kde výnosem výrazně dominoval na stanicích s vyšším dlouhodobě dosahovaným výnosem (např. ve středních Čechách nebo na střední Moravě).

Vysoká kvalita siláže

Hybrid má nadstandardně vysokou stravitelnost vlákniny (DINAG - 48,7 %; průměr 13 měření, Zdroj: Lidea), dobrý obsah škrobu (34,5 %; průměr 13 měření, Zdroj: Lidea) a lze tedy doporučit pro krmení i náročnějších stád např. holštýnského skotu.

Doporučení pro pěstování

Hybrid doporučujeme využít primárně v podmínkách, kde se dlouhodobě daří dosahovat vyšších průměrných výnosů. V řadě pokusů hybrid prokázal, že v intenzivnějších podmínkách ještě zvyšuje svůj výnosový náskok nad ostatními hybridy. 

U hybridu lze dobře škálovat výsevní množství vzhledem k podmínkám stanoviště a očekávané kvalitě siláže. V méně příznivých půdních a vláhových podmínkách hybrid dobře reaguje na snížení výsevku zvýšením podílu škrobů v siláži aniž by to mělo zásadní negativní efekt na výnos siláže.

Výsevek ve standardních podmínkách: 90 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 97 tis. semen na hektar.