Odrůda kukuřice LID3620C
  • Silážní hybrid s vyrovnanými kvalitativními parametry.
  • Vysoký obsah škrobu a vysoká úroveň stravitelnosti organické hmoty.
  • Siláž je vhodná pro výživu kvalitních dojných stád.

Nutriční profil

Agronomický profil

Habitus rostlin: středně vysoké až vysoké rostliny se střední výškou nasazení palice
Typ zrna: mezityp (flint)
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 90 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 97 tis. semen na hektar.