MEMORI CS
  • VYSOKÝ VÝKON V PRAXI
  • VÝBORNÝ ZDRAVOTNÍ STAV – Rlm3 a Rlm7
  • VYNIKAJÍCÍ MRAZUVZDORNOST

U MEMORI CS vzniká základ dobrého výnosu již na podzim. Díky svému rychlému počátečnímu růstu vytváří rostliny s hlubokým kořenem, silným krčkem, velkým počtem listů a dobrou pokryvností půdy listovou plochou. Zároveň díky kombinaci genů odolnosti vůči fomovému černání stonku Rlm3 a Rlm7 je porost dobře chráněný před chorobami.

NÁROKY NA STANOVIŠTĚ

Memori CS se vyznačuje značnou plasticitou a robustností. Poradí si s extenzitou, ale špičkový výkon podá i v intenzivní technologii. Hybridu Memori CS vyhovují spíše střední až chladnější podmínky.

VÝSEVEK A SETÍ

  • Široké seťové okno. Je vhodná i pro pozdnější termíny setí.
  • Při ranějších výsevech snižte výsevek a důsledněji regulujte porost.
  • Doporučený výsevek je 40-50 semen na m2.
  • Ideální porost po zimě má 30-35 rostlin na m2.

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Při vysoké hustotě porostu a vláhové jistotě doporučujeme porost na jaře zakrátit.