Odrůda čiroku SAPHIR

Agronomická charakteristika

SAPHIR je středně raná až polo pozdní odrůda (vegetační doba 115-120 dní) hybridního čiroku s červeným zrnem. Jedná se o tzv. súdánský typ. Výška porostu je běžně 2-2,7 m a nabízí vysoký výnos kvalitní silážní hmoty. Má rychlý počáteční start,  excelentní odolnost poléhání, solidní stay green efekt.

Krmné využití

Nižší podíl ligninu daný genetikou BmR (Brown mid Rib - hnědá barva řapíku listu) napomáhá dosáhnout vyšší stravitelnosti siláže. Čirok je vhodný pro výživu skotu včetně dojnic. 

Siláž obsahuje dobrý poměr mezi obsahem škrobu a obsahem vodorozpustných cukrů. Dobrých parametrů siláže se dosahuje při vhodném termínu sklizně. Ideální je čirok sklízet v době, kdy většina laty je ve fázi mléčné zralosti zrna a nejspodnější část přechází do voskové zralosti. V tomto období má čirok cca 30 % sušiny. 

Doporučení pro pěstování

Výsevek
sucho: 180-200 tis. semen/ha
standardní podmínky: 200-220 tis. semen/ha
intenzita: 220 tis. semen/ha
Meziřádková vzdálenost nejlépe 50-75 cm. Při větší meziřádkové vzdálenosti doporučujeme úměrně snižovat výsevek.