Odrůda kukuřice STROMBOLI CS
  • Vzrůstný hybrid, který se velmi dobře vyrovnává se stresem.
  • Excelentní výsledky podává v podmínkách se sníženou dostupností vody.
  • Siláž je vhodná pro středně až vysoce užitkové dojnice nebo pro bioplynové stanice.

Nutriční profil

Agronomický profil

Habitus rostlin: vysoké rostliny s vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: mezityp
Registrace v České republice: 2018
 

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 92 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 102 tis. semen na hektar.