ZAKARI CS
  • VÝNOSNÁ LINIOVÁ ODRŮDA REGISTROVANÁ V ČR S VÝNOSEM 115 % (ÚKZÚZ 2015-2016)
  • ADAPTOVANÁ NA KONTINENTÁLNÍ KLIMA
  • NEPŘERŮSTÁ NA PODZIM = VYŠŠÍ MRAZUVZDORNOST

ZAKARI CS MÁ BEZPROBLÉMOVÝ PODZIMNÍ RŮST

ZAKARI CS má rychlý podzimní růst. Výhodou je, že zároveň nemá tendenci prodlužování stonku. Pro podzimní regulaci je proto možné snížit dávky regulačních přípravků nebo volit účinné látky s nižším regulačním účinkem. Zároveň má ZAKARI CS díky přisedlé listové růžici vyšší odolnost vyzimování.

NÁROKY NA STANOVIŠTĚ

Liniové řepce Zakari CS vyhovuje intenzivnější agrotechnika. Zvládá všechny typy půd.

VÝSEVEK A SETÍ

  • Zakari CS sejte výsevkem 60-70 semen na m2.
  • Ideální hustota porostu po zimě je 40-50 rostlin na m2.

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

  • Na podzim nemá tendenci přerůstat, doporučujeme nižší dávky regulátorů.
  • Na jaře porost doporučujeme ošetřovat přípravky s nižším regulačním účinkem nebo regulaci vynechat.