Odrůda kukuřice ZUCCARDI CS

Pozdní silážní kukuřice s impozantním výnosem a vynikající kvalitou

  • vysoké rostliny s vysokým výnosem hmoty
  • vysoký obsah škrobu a výborná stravitelnost
  • při nadbytku siláže lze sklidit na zrno (zub)

Habitus rostlin: vysoké rostliny s vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: zub
Suma teplot potřebná pro dosažení silážní zralosti (sušina 32 %): 1770°
Registrace: EU

Nutriční profil siláže

Obsah škrobu: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký
Stravitelnost organické hmoty: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stravitelnost vlákniny: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Celkový obsah energie: velmi nízký - nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Agronomický profil

Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Stay green efekt: nízký - střední - vysoký - velmi vysoký

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 83 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 90 tis. semen na hektar.