Odrůda kukuřice ES SUBMARINE

Základní charakteristika

  • výkonný zrnový hybrid registrovaný v České republice v roce 2022
  • hodí se pro velmi časnou sklizeň nebo pro chladnější oblasti s vyšší nadmořskou výškou
  • zrno typu zub rychle uvolňuje vodu

Charakteristika pro využití na zrno

Odolnost fuzariózám: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Rychlost uvolňování vody: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká

Agronomický profil

Habitus rostlin: středně vysoké rostliny se středně vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: zub
Suma teplot potřebná pro vlhkost zrna 32 %: 1660°
Registrace v ČR: 2022
Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká

ES Submarine je jedním z nejnovějších hybridů v zrnovém sortimentu Tropical Dent®. Při své ranosti se jedná opravdu o pozoruhodný materiál, který cílí na dobrou ekonomiku pěstování zrnové kukuřice i v chladnějších oblastech řepařské nebo bramborářské výrobní oblasti. 

Dobře dozrněná palice  velmi raného hybridu ES Submarine.

Během registračního zkoušení v ČR na ÚKZÚZ zaujal špičkovým výnosem a nízkou sklizňovou vlhkostí, tedy přesně těmi parametry, které oslovují pěstitele potýkající se s vysokými náklady na sušení kukuřičného zrna. Navíc se může pochlubit velmi dobrým dozrněním palic a nízkým napadením fuzariózami (ÚKZÚZ 2020-2021).

Graf výnosu kukuřičného zrna na ÚKZÚZ 2020-21, velmi rané zrno

Vysoký výnos a nízká vlhkost zrna při sklizni hybridu ES Submarine na ÚKZÚZ 2020-21 (velmi rané zrno) vedla k velmi dobré ekonomice pěstování zrnové kukuřice.

Graf hektarových tržeb po odečtení nákladů na sušení

Hybrid ES Submarine měl v rámci testovaného velmi raného zrnového sortimentu (ÚKZÚZ 2020-21) velmi dobrou rentabilitu pěstování po odečtená nákladů na sušení. V modelovém případě bylo počítáno s cenou suchého kukuřičného zrna 5000 Kč/t  a cenou sušení 90 Kč/tunoprocento.

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 90 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 95 tis. semen na hektar.