Odrůda kukuřice LID4040C

Základní charakteristika

  • velmi výkonný zrnový hybrid registrovaný v České republice v roce 2023
  • poskytuje stabilní výnosy i v sušších podmínkách
  • vyznačuje se rychlým počátečním růstem

Charakteristika pro sklizeň na zrno

Odolnost fuzariózám: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Odolnost sněti: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká
Rychlost uvolňování vody: velmi nízká - nízká - střední - vysoká - velmi vysoká

Agronomický profil

Habitus rostlin: vysoké vysoké rostliny se středně vysoko nasazenou palicí
Typ zrna: mezityp (zub)
Suma teplot potřebná pro vlhkost zrna 32 %: 1800°
Registrace v ČR: 2023
Rychlost počátečního vývoje: pomalá - střední - rychlá - velmi rychlá
Odolnost poléhání: nízká - střední - vysoká - velmi vysoká


LID4040C je výnosný a vysoce stabilní zrnový hybrid s genetikou Tropical Dent®

Čerstvou registraci z roku 2023 na ÚKZÚZ si připsal zajímavý přírůstek do rodiny Tropical Dent®. Středně raný zrnový hybrid LID4040C nezapře své geny. Patří k nejvýnosnějším kukuřicím ve své ranostní skupině a je vybaven stresuodolností a rychlým počátečním růstem. Dá se považovat za jednu z nejspolehlivějších zrnových odrůdy v naší celoevropské pokusné síti Lidea a funguje dobře ve vlhčích i v suchých podmínkách. Výborné výsledky v České republice na ÚKZÚZ potvrzují vysokou kvalitu tohoto hybridu.


Středně raný zrnový hybrid LID4040C patří k výnosově nejspolehlivějším hybridům naší pokusné sítě. Poradí si s různými podmínkami napříč Evropou a skvěle si poradil i během registračních zkoušek na ÚKZÚZ 2021-2022.

Doporučení pro pěstování

Výsevek ve standardních podmínkách: 78 tis. semen na hektar.
Výsevek v intenzivních podmínkách: 82 tis. semen na hektar.