SOFRU do tvrdých podmínek

June 12, 2024

SOFRU thumbnail

Obsah článku (kliknutím přejdete na danou kapitolu):

Velmi raná až raná osinatá Sofru je pro většinu pěstitelů dobře známou odrůdou. Díky svým kvalitám se propracovala mezi nejprodávanější odrůdy pšenice ozimé v České republice, a patří mezi tři nejpěstovanější osinatky (ÚKZÚZ, Výroční zpráva semenářské kontroly, 2022). 

Co umí SOFRU skvěle?

Co je tak unikátního na SOFRU? Mimořádně dobře kombinuje ranost s vysokým výnosovým potenciálem a odolností vůči přísušku, lehkým a mělkým půdám. Zároveň je možné ji pěstovat i v lokalitách, kde odrůdy bez osin neobstojí kvůli škodám od zvěře.

Je odolná v suchu

Přestože odrůda SOFRU umí udělat skvělý výsledek na dobrých půdách, nejčastěji ji pěstitelé dávají na méně úrodné pozemky s problematickým vláhovým režimem.

Zvládá písčité půdy

Odrůda se dobře uplatňuje také na polích s mělkou ornicí nebo s písčitější půdou, kde dochází téměř pravidelně v závěru vegetace vlivem vysokého výparu a nedostatku půdní vláhy k předčasnému zasychání porostu. Tyto podmínky mohou u pozdnějších odrůd vést k výraznému snížení HTZ. Sofru v těchto podmínkách může těžit jak ze své stresuodolnosti, tak ze své ranosti. 

Efektivně “pracuje” s výnosotvornými prvky porostu

Dobře si totiž dokáže poradit se stresem v průběhu vegetace. V závislosti na průběhu počasí porost efektivně “pracuje” s jednotlivými výnosotvornými prvky, tedy s hustotou klasů, počtem zrn v klasu a s HTZ. Pěstitel může na základě svých zkušeností pomoci odrůdě ještě lépe zvládat konkrétní stresové události uvážlivým vedením porotu. Například u půd s dobrou bonitou, ale s častým výskytem sucha, je ze zkušeností pěstitelů výhodné vést na jaře porost k vyšší hustotě klasů. Dobrý základ výnosu daný vysokým počtem klasů a dobrým počtem zrn na klas, se může v případě dobrých podmínek v závěru vegetace ještě významně zvýšit díky vysoké hmotnosti zrn. Pro SOFRU není nic výjimečného dosahovat HTZ i přes 50 gramů. 

 

Je velmi odolná poléhání

Pěstitelé se u nízkého porostu SOFRU s pevným stéblem nemusí obávat poléhání. Zásadní problém neznamená ani vynechání regulátoru růstu v jarním období. Porost doporučujeme regulovat při vyšší hustotě odnoží, při tlaku chorob pat stébel nebo v podmínkách s vysokým výnosovým potenciálem.

Co umí SOFRU dobře?

Obstojí i v podmínkách s vysokým výnosovým potenciálem

Důvodem velké oblíbenosti  SOFRU je, že málokdy výnosově zklame své pěstitele v suchu,  ale také, že v se jí daří v dobrých půdních a vláhových podmínkách, kde dokáže naplno využít potenciál lokality a kde si většinou výnosově nezadá s ostatními intenzivními odrůdami. Plný potenciál odrůdy ukázal její výnos 15,01 t/ha, kterého dosáhla v roce 2021 v Mezinárodní soutěži pěstebních technologií v Kroměříži, kde byla v silné konkurenci druhou nejvýnosnější odrůdou (Agrotest fyto, 2021). V praxi nejsou podobně vysoké výnosy obvykle dosažitelné, ale naše databáze výsledků z 238 různých pokusů ukazuje, že se SOFRU velmi dobře daří i v intenzivních podmínkách. Její výnosový náskok nad ostatními odrůdami dokonce roste s tím, čím lepší jsou podmínky pro pěstování a tedy čím vyšší je průměrný výnos dosažený na dané pokusné lokalitě.

Každý zelený bod v grafu představuje výnos SOFRU z jedné lokality oproti průměru pokusu (modré body). Při vyšší výnosové hladině je SOFRU výrazně výnosnější než průměr odrůd, což bylo ověřeno na velkém počtu dat.

Kdy je vhodné volit jinou odrůdu

Pokud je prioritou vysoká potravinářská jakost

SOFRU je i přes svou ranost velmi univerzální odrůda zejména v tom smyslu, že se dokáže prosadit na širokém spektru půd a v řadě různých vláhově-klimatických podmínek a situací. Tuto přednost vyvažuje “průměrnější” potravinářskou jakostí, která je charakteristická relativně vysokou OH, ale “jen” středním obsahem dusíkatých látek a průměrným pádovým číslem. Proto pokud je prioritou dosažení vysoké potravinářské kvality, je lepší zvolit odrůdu IZALCO CS, u které kromě excelentní kvality získáte ještě téměř bezchybnou odolnost chorobám.

Při vysokém tlaku listových chorob nebo při “extenzivnějším” ošetřování porostu

Porost SOFRU je zejména při silnějším tlaku braničnatek nebo padlí potřeba vést intenzivnějším způsobem a standardně jej fungicidně ošetřovat. Pokud hledáte odrůdu méně náročnou na ošetřování, je výhodnější zvolit SOLINDO CS, které má stejně vysoký výnosový potenciál jako SOFRU, ale nabízí vylepšenou odolnost vůči listovým i kasovým chorobám. Za zvážení stojí také novinka IRUN, která se specificky hodí do horších půdních lokalit a do minimalistického fungicidního ošetřování.

SOFRU je oblíbená mezi pěstiteli

Prvním indikátorem oblíbenosti SOFRU je její vysoký podíl na pěstební ploše. Druhým, neméně důležitým, je spokojenost pěstitelů s odrůdou a u SOFRU zejména s tím, jak dobře zvládá stresové podmínky. V roce 2023 jsme se proto pěstitelů dotázali na jejich spokojenost s pšenicí ozimou ze šlechtění Lidea. Své zkušenosti s námi sdílelo 39 pěstitelů, přičemž většina z nich jsou pěstitelé SOFRU s alespoň tříletou zkušeností s touto odrůdou. Většina dotázaných byla ze srážkově chudších oblastí a přitom odpověděli, že jsou spokojeni nebo dokonce velmi spokojeni s výkonem SOFRU v suchu. V čem se převážná většina pěstitelů také shoduje, je spokojenost s odolností vůči poléhání.

 


Vybraná doporučení k pěstování odrůdy SOFRU 

Setí

Pro pšenici SOFRU je ideální volit střední termín setí (třetí dekáda září až začátek října), ale zvládá i pozdní termíny setí, zejména v nížinách a teplých oblastech. Časné termíny setí volte primárně ve vyšších nadmořských výškách. 

Stejně jako u ostatních pšenic a zejména těch ranějších mohou příliš časné termíny setí v teplých nížinných oblastech zvyšovat riziko viróz, případně snížit přirozeně vysokou mrazuvzdornost této odrůdy v případech.

Zejména v lokalitách s dobrými půdními a vláhovými podmínkami je vhodné porost SOFRU od začátku vést na vyšší cílovou hustotu klasů, protože i při vyšší hustotě dokáže vytvořit velmi produktivní klasy s vysokým počtem zrn na klas a při příznivém průběhu počasí může potom odrůda naplno prosadit svůj plný potenciál. Ovlivnit to lze nejlépe už při zakládání porostu nastavením o něco vyššího výsevku. Pro setí ve středních až pozdějších termínech doporučujeme navýšit výsevek na 3,5-4,2 MKS/ha.

V lokalitách typických vlhkým jarem a poté teplými a suchými podmínkami v období po vymetání porostu se naopak vyplatí nepřehušťovat porost.

Regulace a fungicidní ochrana

K regulaci porostu SOFRU přistupujte střídmě, jelikož odrůda je přirozeně vysoce odolná vůči poléhání, vyznačuje se nízkým porostem a zpravidla tedy nevyžaduje plné dávky regulátorů proti poléhání. Důkladnou regulaci vyžadují primárně porosty s vysokým výnosovým potenciálem, přehuštěné porosty nebo porosty v podmínkách vysokého tlaku stéblolamu.

Fungicidní ochranu je vhodné přizpůsobit podmínkám a tlaku chorob se znalostí silných a slabších stránek odrůdy. Zároveň platí, že SOFRU není odrůdou vhodnou pro ryze extenzivní způsob ošetřování. Vyplatí se hlídat zejména rozvoj braničnatek a padlí, ale při silnějším tlaku také rzi plevové. Pokud je předplodinou obilnina a jsou vhodné prodmínky pro rozvoj chorob pat stébel, doporučujeme zvážit i ošetření proti tomuto patogenu.

Potřebujete poradit s volbou odrůdy nebo s nákupem osiva? Obraťte se na naše regionální zástupce. 

1. Pavel Malý, pavel.maly@lidea-seeds.com, +420 739 000 192
2. Ondřej Knetl, ondrej.knetl@lidea-seeds.com, +420 603 447 200
3. Ing. Zoja Fialová, zoja.fialova@lidea-seeds.com, +420 730 164 927
4. Ing. Ivona Axmanová, ivona.axmanova@lidea-seeds.com, +420 603 102 122
5. info.cz@lidea-seeds.com, +420 775 439 922

Odrůda SOFRU je k dostání u většiny osivářských firem a  distributorů osiv v ČR.

Katalog stahujte odkazem níže: